روز جهانی محافظت از لایه ازون
.

.
در 19 دسامبر سال 1994، مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه اي 16 دسامبر هر سال را روز جهاني محافطت از لايه ازون نامگذاري كرد. لایه ازون به عنوان یک لایه محافظ در اطراف جو زمین قرار گرفته است. وظیفه این لایه جلوگیری از رسیدن اشعه خطرناک خورشید به سطح زمین است. در صورت نبود این لایه بسیاری از شعاع های خورشید که بر روی بدن انسان اثرات نامطلوب و در غالب اوقات سرطان زا دارند، به محدوده زمین وارد می شوند. آلود گی و گسترش حجم گازهای گلخانه ای موجود در کره زمین اثر نامطلوبی بر این لایه محافظ دارند و در طول زمان باعث از بین رفتن آن خواهند شد.
مردم کشور های مختلف جهان با نامگذاری چنین روزی به عنوان روز جهانی محافظت از لایه ازون سعی می کنند با کمتر کردن حجم گازهای گلخانه ای ناشی از دود کارخانه ها و وسایل نقلیه موتوری، در جهت سلامت کره زمین نقش موثر تری ایفا کنند. یکی از مواردی که دولت ها به ویژه دولت های پیشرفته صنعتی را موظف می کند با کم کردن تولید گاز های گلخانه ای ناشی از فعالیت های صنعتی قدمی در راه حفاظت از لایه ازون بردارند مفاد قرار داد کیوتو است. جالب است که بدانیم دولت آمریکا که بیشترین حجم گازهای گلخانه ای را تولید می کند و سهم عمده ای در تخریب این لایه حیاتی برای موجودات زنده دارد از امضای مفاد پیمان کیوتو استنکاف می ورزد و هنوز آن را به رسمیت نمی شناسد.