دانشمندانی که درحال مطالعه‌ی خوشه‌ای کهکشانی در دوردست‌ها هستند، بزرگ‌ترین انفجار دیده‌شده در کیهان را از زمان بیگ‌بنگ تاکنون شناسایی کردند.

ستاره‌شناسان موفق به کشف بزرگ‌ترین انفجار جهان از زمان بیگ‌بنگ شدند. انرژی این انفجار که از سیاه‌چاله‌ای در مرکز کهکشانی غول‌آسا سرچشمه می‌گیرد، پنج برابر بیشتر از نمونه‌های

ثبت‌شده‌ی قبلی است. پروفسور ملانی جانستون هالیت از مرکز بین‌المللی پژوهش‌های رادیویی ستاره‌شناسی دانشگاه کورتین می‌گوید:انرژی این انفجار فراتر از حد تصور است. ما در گذشته هم شاهد انفجارهایی در مرکز کهکشان بوده‌ایم؛ اما این مورد تازه وسیع‌تر است و نمی‌دانیم دلیل بزرگی بیش از حدش چیست؛

اما از شواهد برمی‌آید که روند انفجار آهسته بوده است. درست مانند حرکت آهسته‌ای که ممکن است صدها میلیون سال به طول بینجامد.

انفجار یادشده در ابرخوشه‌ی کهکشانی مارافسای به‌وقوع پیوسته است که نزدیک به ۳۹۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و برای کشف آن از چهار تلسکوپ استفاده شده است:

رصدخانه‌ی پرتو ایکس چاندرا ناسا، XMM Newton از آژانس فضایی اروپا، آرایه‌ی تلسکوپی عریض مارکیسون (MWA) در استرالیای غربی و تلسکوپ رادیویی غول‌آسای (GMRT) در هند.