اروپا پرتاب نخستين سفينه باري خود را به تاخير انداخت


سازمان فضايي اروپا (‪ (ESA‬نخستين پرتاب سفينه باري روباتي به ايستگاه فضايي بين‌المللي را به خاطر نگراني‌هاي فني، ‪ ۲۴‬ساعت به تاخير انداخت.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين وسيله انتقال خودكار، روز يكشنبه يعني يك روز ديرتر از تاريخ اعلام شده قبلي پرتاب خواهد شد.

در پي يافته شدن يك مشكل بالقوه در تسمه‌هاي از بين برنده تجمع الكتريسيته ساكن در سيستم جداسازي هواپيما از پرتاب‌گر آن ، اين تاخير اعلام شد.

در بيانيه سازمان فضايي اروپا آمده است "از آنجا كه سازمان فضايي اروپا هميشه راهبرد پيشگيرانه و محتاطانه را در ماموريت‌هايش اعمال كرده است، اين مشكل بالقوه بار ديگر كنترل خواهد شد.

اين سفينه باري كه توسط يك راكت سنگين موشك آريان ‪ES‬ ‪ 5‬از پايگاه ‪ESA‬ در "كورو" واقع در گويان فرانسه پرتاب مي‌شود، يكي از بزرگترين كمكهاي اروپا به ايستگاه فضايي بين‌المللي است.

وزن اين سفينه هنگام پرتاب ‪ ۱۹/۵‬تن است كه ‪ ۷/۵‬تن آن شامل غذا، آب، اكسيژن، تجهيزات و ديگر محموله‌ها است كه توسط سيستم هدايت خودكار آن به ايستگاه بين‌المللي فضايي تحويل داده مي‌شود.

اين سفينه باري تا ماه اوت و پيش از جداسازي ، در كنار اين ايستگاه پهلو مي‌گيرد و پس از آنكه زباله‌هاي ايستگاه را گرفت، در بالاي اقيانوس آرام متلاشي مي‌شود.