50 نفر در فرودگاه بين المللي پيام گواهي نامه خلباني اخذ کرده اند

از ابتداي امسال تاکنون 50 نفر در فرودگاه بين المللي پيام کرج گواهي نامه خلباني دريافت کردند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، علي محبي مديرعامل شرکت خدمات هوايي پيام کرج گفت: از اين تعداد 29 نفر موفق به کسب گواهي نامه بازرگاني ( CPL ) و 21 نفر موفق به کسب گواهينامه بين المللي شرکت هاي هواپيمايي شدند.

علي محبي گفت: اين فرودگاه با در اختيار داشتن امکانات مورد نياز و نداشتن ترافيک هوايي ، فضاي مناسبي را براي اموزش دوره هاي خلباني ايجاد کرده است.
وي افزود: اکنون 29 فروند هواپيما ي اموزشي در اين فرودگاه مستقر است که بزودي 4 فروند ديگربه ان اضافه مي شود .
مديرعامل شرکت خدمات هوايي پيام کرج گفت : 9 مرکز اموزش خلباني در اين فرودگاه بين الملي فعال است وازابتداي سال 86 تاپايان آبان 4800 سورتي پرواز در اين مراکز انجام شد.
وي پيش بيني کرد اين ميزان تا پايان سال 87 ، به بيش از 13 هزار سورتي برسد .
مدير عامل شرکت خدمات هوايي پيام کرج گفت: افرادي که دوره هاي خلباني را با موفقيت طي مي کنند، به شرکتهاي هوايي معرفي مي شوند.

فرودگاه بين المللي پيام در جنوب غربي شهرستان کرج واقع است