بسیاری از منجمان و رصدگران آسمان شب در زمانی که نور ماه مزاحم رصد اجرام غیر‌ستاره‌ای برای آنان است، به رصد نزدیکترین همسایه زمین، ماه می پردازند.
ماه، همسایه‌ای که وجود آن برای زمین منشأ بسیاری از تحولات همچون، تاثیر بر مدت زمان گردش زمین به دور خود، گردش منظم زمین به دور خورشید، جزر و مد و حرکت تقدیمی است. رصد ماه کامل بسیار لذت بخش است، لذتی که تجربه آن برای بسیاری از رصدگران جالب و تازه به نظر می‌آید. اگر چه موقعیت مناسبی برای رصد کوه‌ها و دره‌های سطح ماه، اکتشاف گودالهای تازه تشکیل یافته از برخورد سنگهای آسمان و .... نیست ولی بهترین فرصت برای رصد كل عوارض ماه در یك شب است.ماه كامل، زمانی رخ می‌دهد كه از دید ناظر مركز خورشید، زمین و ماه بر روی یك صفحه‌ی شمالی جنوبی كه عمود بر صفحه‌ی دایرة‌البروج است، واقع شود. در واقع اگر ماه بر روی دایرة‌البروج قرار گیرد علاوه بر ماه كامل شاهد یك ما‌ه‌گرفتگی نیز خواهیم بود.

ماه جمادی الاول 1429 در روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه به صورت کامل دیده خواهد شد. این رویداد در ساعت 6 و 41 دقیقه صبح این روز رخ خواهد داد. البته در آن هنگام ماه در ایران غروب كرده است ولی پیش از غروب، منظره‌ی زیبای غروب ماه كامل را از دست ندهید. در جدول زیر فهرستی ار ماه كامل را تا پایان سال جاری مشاهده می‌كنید.


تاریخ (سال 1387)
زمان

سه‌شنبه 31 اردیبهشت
06:41:22

چهارشنبه 29 خرداد
22:00:29

جمعه 28 تیر
12:29:05

یكشنبه 27 مرداد
01:46:27

دوشنبه 25 شهریور
13:43:23

سه‌شنبه 23 مهر
23:32:27

پنج‌شنبه 23 آبان
09:47:20

جمعه 22 آذر
20:07:09

یكشنبه 22 دی
06:56:46

دوشنبه 21 بهمن
18:19:10

چهارشنبه 21 اسفند
06:07:45
زمان محاسبه‌ی نیمه‌ی اول سال بر حسب ساعت تابستانی است.