ماده تاریک سرد منشاء شکل گیری ستارگان اولیه است
.

گروهی از کیهان شناسان انگلیسی و بلژیکی کشف کردند که شکل گیری ستارگان اولیه در حدود 13 میلیارد سال قبل به ماهیت ماده تاریک سرد وابسته است.کیهان شناسان دانشگاه دورهام انگلیس و دانشگاه آنتورپ بلژیک به کمک یک ابررایانه با ارائه یک مدل رایانه ای موفق شدند حوادث مربوط به کمی پس از تولد جهان را بازسازی کنند.این دانشمندان که نتایج بررسی های خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند، با این شبیه سازی رایانه ای مدل هایی را ساختند که یک ماده تاریک سرد یا گرم را نشان می داد.این تحقیق درحقیقت یک گام بزرگ بسوی شناخت ماهیت ماده تاریک است. فرضیه وجود ماده تاریک 70 سال قبل مطرح شد.به گفته این محققان برخی از ستارگان اولیه باید درجایی شکل گرفته شده باشند که امروزه کهکشان راه شیری در آن قرار دارد.این شبیه سازی ها نشان می دهد که ستارگان اولیه در حضور ذرات ماده تاریک سرد به صورت ایزوله و به شکل مجزا شکل گرفته اند.همچنین این دانمشندان درخصوص ماده تاریک پرانرژی (گرم) اظهار داشته اند که این ماده در همان زمان تشکیل ستارگان اولیه توسط ماده تاریک سرد، با گذر از مکان های باریک و رشته ای، ستارگان متعددی را در ابعاد مختلف تشکیل داده است.در این خصوص لیانگ گائو از اعضای این تیم توضیح داد: این رشته ها باید طولی در حدود 9 هزار سال نوری داشته باشند. بنابراین طول آنها یک چهارم ابعاد فعلی کهکشان راه شیری است.این دانشمندان با این شبیه سازی امیدوارند برپایه دو مدل ماده تاریک سرد و ماده تاریک گرم موفق به شناسایی برخی از این ستارگان اولیه شوند.براساس تئوری های کنونی کیهان شناسی، میلیون ها سال پس از انفجار بزرگ، جهان هنوز تاریک بود و تنها عناصر حاضر در آن هیدروژن و هلیم بودند. سپس این گازها توانستند ستارگان و کهکشان ها را بسازند
.
www.mehernews.com
.
avia.ir