روایت تأخير دوازده ساعته در پرواز شيراز ـ تهران


يكي از بينندگان «تابناك» با ارسال مطلبي كه داراي امضا و اسامي تعدادي نيز مي‌باشد، از تأخير و بي‌برنامه‌گي در انجام پرواز شيراز به تهران انتقاد كرده و آورده است: اينجانبان مسافران پرواز شماره 328 شيراز به تهران هواپيمايي هما (مورخ 11/3/87) كه ساعت 17:25 پرواز در لاشه بليتمان قيد شده است، از راه‌هاي دور و نزديك با استرس و دستپاچگي از ساعت 16 به فرودگاه مراجعه نموديم و انتظار معقولمان اين بود كه ساعت 17:25 هم پرواز كنيم. ساعت 19 از طريق بلندگو اعلام شد كه پرواز 328 با چهار ساعت تأخير انجام مي‌شود يعني ساعت 21:25! ساعت 21:25 اعلام كردند نيم ساعت ديگر تأخير داريم! ساعت شد 22! اين بار ديگر منت گذاشتند و اعلام نكردند. ساعت 24 اعلام كردند به سالن بازرسي مراجعه كنيد! از ساعت 24 تا 1:15 دقيقه بامداد در سالن انتظار پرواز نشستيم! نهايتا 1:15 سوار هواپيما شديم! زماني كه اين متن را نگارش مي‌كنيم ساعت 2:05 بامداد است و هنوز در هواپيماي خاموش نشسته‌ايم و خدا مي‌داند كه تا كي بايد منتظر بمانيم!

واقعا پاسخگوي اين همه اتلاف وقت، اعصاب‌خوردي و استرس مسافران، خانواده‌هايشان، بي‌برنامگي‌ها و ... چه كسي است؟ آيا واقعا به مثابه مديران مسئول و پاسخگو كسي اين امر را پيگيري مي‌كند؟ اگر فرضا پيگيري شود (نتيجه) اطلاع‌رساني مي‌شود؟ در پرواز ما تعدادي هم توريست خارجي حاضر بودند. واقعا انديشه شده كه انعكاس اين نابساماني‌ها در خارج كشور چه خواهد بود؟ قضاوت ملت‌ها در مورد ما چه خواهد بود؟ سرانجام بعد از يك ساعت و نيم انتظار داخل هواپيماي دربسته مسافران را پياده كردند كه اين عمل قابل تقدير است.
در نهايت هم پرواز خوشبختانه با 12 ساعت تأخير انجام شد.