علت تکمیل نشدن فرودگاه امام ؛ در دست بررسی
.
سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب برنامه امسال بازرسی‌های مستمر خود، وضع و میزان پیشرفت فازهای تکمیلی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) را بررسی می کند

.
واحد مرکزی خبر : روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشورگزارش می دهد : بازرسان این سازمان با استقرار در شرکت فرودگاه‌های کشور به بررسی نمونه‌ای قراردادهای منعقد شده در زمینه تکمیل فرودگاه امام خمینی(ره) و نحوه نظارت بر اجرای آن خواهند پرداخت و وضع بودجه و اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت فیزیکی طرح و تطبیق اقدامات انجام شده با برنامه زمانی را بررسی خواهند کرد.

همچنین دلایل تکمیل نشدن طرح ساخت فرودگاه امام خمینی (ره) با توجه به نقش آن در حمل و نقل هوایی منطقه ، دلایل بهره‌برداری نکردن از تمامی ظرفیت‌های موجود فرودگاه و نیز تبعات ناشی از تکمیل نشدن و بهره‌برداری نکردن طرح ساخت این فرودگاه نیز از محورهای مورد بررسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

هیئت بازرسی برای انجام دادن این بررسی‌ها و تهیه گزارش نهایی هم اکنون در شرکت فرودگاه‌های کشور مستقر است.