مديرعامل شركت هواپيمايي كاسپين گفت: با توجه به افزايش نرخ تورم و گران شدن قطعات و تجهيزات مربوط به تعميرات هوايي درخواست كرده‌ايم نرخ بليت هواپيما افزايش يابد.

اصغر رزاقي در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: تنها درآمد ايرلاين‌ها از محل فروش بليت است كه اگر متناسب با نرخ تورم قيمت آن افزايش نيابد به طور طبيعي شركت‌هاي هواپيمايي متضرر مي‌شوند.

وي افزود: در حال حاضر قيمت قطعات براي تعميرات هواپيمايي افزايش يافته و گراني در بخش‌هاي مختلف سبب شده ايرلاين‌ها هزينه‌ بسياري در اين زمينه صرف كنند. از سوي ديگر قيمت بليت هواپيماي ثابت است آن وقت چگونه مي‌توان انتظار داشت ايرلاين‌ها به سمت توسعه ناوگان حركت كنند تا بتوانند به حجم بيشتر تقاضاها در بخش هوايي پاسخ دهند.

رزاقي تصريح كرد: طي جلساتي كه با انجمن شركت‌هاي هواپيمايي داشته‌ايم درخواست افزايش بليت را اعلام كرده‌ايم و اين انجمن به عنوان نماينده ايرلاين‌ها در حال پيگيري اين موضوع است.

مديرعامل شركت هواپيمايي كاسپين در پايان خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش نرخ بليت بايد به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري برسد كه تا به امروز تصميمي در خصوص افزيش نرخ بليت هواپيما گرفته نشده است و قيمت بليت براساس همان نرخ مصوب عرضه مي‌شود.