مدیر عامل شرکت هواپیمایی کاسپین از ارائه پیشنهاد جدید برای تعیین قیمت بلیت هواپیما بر اساس 3 مولفه "ساعت پرواز، تعطیلات آخر هفته و تغییر فصول " به انجمن شرکتهای هواپیمایی خبر داد.

اصغر رزاقی در گفتگو با مهر گفت: پیشنهادات مختلف از سوی شرکتهای هواپیمایی برای تعیین جزییات تغییر قیمت بلیت هواپیما به این انجمن ارائه شده است.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی کاسپین افزود: براساس پیشنهاد شرکتهای هواپیمایی و در صورت تصویب، بر اساس 3 مولفه ساعت پرواز، تعطیلات آخر هفته و فصول تابستانی و زمستانی قیمت بلیت هواپیما تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: چون پیشنهاد ارائه شده از سوی هریک از شرکتهای هواپیمایی با دیگری متفاوت است و با توجه به 3 عامل مذکور با هم تفاوت دارد ارزیابی دقیقی از حجم افزایش قیمت بلیت هواپیما نمی توان ارائه داد و پس از مصوب شدن آن می توان رقم دقیق افزایش قیمت را اعلام کرد.

این در حالی است که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این باره به مهر گفت: هرگونه تغییر در قیمت بلیت هواپیما منوط به تصمیم گیری در شورای عالی هواپیمایی است و مکانیزم خاص خود را دارد.

حسین خانلری تصریح کرد: در حال حاضر تغییر درشرایط تعیین قیمت بلیت هواپیما مد نظر نیست.