اشکال فنی A380 امارات سه روز دیگر برطرف می شود

[align=center][/align]

شرکت هواپيمايي امارات هنوز نتوانسته است از هواپيماي غول پيکر اي سيصد و هشتاد ايرباس خود بهره برداري کند.
به نوشته شماره امروز روزنامه لوفيگارو در اينترنت ،شرکت هواپيمايي امارات بيست و هشتم ژوئيه گذشته اولين فروند از هواپيماي غول پيکر خود را تحويل گرفت.اما نقص الکتريکي در سوپر جامبوجت اروپايي مانع از بهره برداري دبي از ان شده است. هفته گذشته پس از برنامه اموزش گروه پروازي ، نقصي الکتريکي در اين هواپيما تشخيص داده شد. پس از ان هواپيما به اشيانه خود منتقل شد. هم اکنون مهندسان مشغول رفع نقص الکتريکي هواپيما هستند.
شرکت هواپيمايي امارات تصميم دارد دوازدهم سپتامبر از اين هواپيما در خطوط پروازي خود استفاده کند.
امارات عربي متحده بزرگترين مشتري اين نوع هواپيما با سفارش ساخت پنجاه و هشت فروند است.