تاريخ پرتاب فضاپيماي ديسكاوري به علت تعميرات تغيير مي‌كند
.
سازمان فضانوردي آمريكا، ناسا اعلام كرد، تاريخ پرتاب فضاپيماي ديسكاوري كه براي روز ‪ ۲۳‬اكتبر (اول آبان ماه) تعيين شده است احتمالا به علت برخي تعميرات تغيير خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، قرار است شاتل فضايي ديسكاوري روز ‪ ۲۳‬اكتبر در يك ماموريت ساخت وسازي در ايستگاه بين‌المللي فضايي به مدار زمين پرتاب شود.

طبق تصميم مديران ناسا، قسمت ارابه فرود ديسكاوري نياز به تعمير دارد. اما هنوز مدت زمان انجام اين تعميرات و تاثير آن در برنامه پرتاب شاتل مشخص نيست.

جورج ديلر احتمال تغيير تاريخ پرتاب شاتل را از بيست و سوم اكتبر به زمان ديگري مطرح كرد.

قرار است هفت خدمه ديسكاوري طي يك ماموريت ‪ ۱۳‬روزه يك مدول ساخت ايتاليا را به اين ايستگاه فضايي ‪ ۱۰۰‬ميليارد دلاري متصل كنند.
.
www.takeoff.ir