تکنسین‌های ناسا تعمیرات نشتی موجود در بخش آب‌بندی هیدرولیک تیر مرکزی ارابه‌ی فرود اصلی شاتل دیسکاوری را از امروز آغاز خواهند کرد. تصمیم تعمیر این بخش که ضربه و بار وارد شده بر هواپیماها را در لحظه‌ی فرود جذب می‌کند، دوشنبه‌ی گذشته در مجمع متخصصان ناسا اتخاذ شده بود. با توجه به آنکه تاریخ انتقال دیسکاوری به پایانه برای انجام ماموریت امروز اعلام شده بود و روز جاری به تعمیرات آن اختصاص داده شده است، هنوز تاریخ جایگزینی برای این زمان اعلام نشده است. کارشناسان اعلام کردند که این تعمیرات ممکن است بر روی زمان پرتاب دیسکاوری که در ابتدا 23 اکتبر اعلام شده بود، تاثیر بگذارد. تعمیرات ناسا در حدود تعویض بخش‌های آسیب‌دیده طراحی شده تا حداقل زمان ممکن را به خود اختصاص بدهد.


آویا
منبع: www.spacedaily.com