مقارنه زهره و مشتري فردا در آسمان خوزستان

ساعت خبر: 19:09 - تاريخ خبر: 87/09/10
اهواز / واحد مرکزي خبر / علمي


[size=small]مقارنه دو سياره زهره و مشتري فردا در استان خوزستان قابل رويت است .
مسئول انجمن ستاره شناسي اهواز به خبرنگار ما گفت : مقارنه اين دو سياره از ساعت 17/30 بعد از غروب خورشيد فردا در آسمان قابل مشاهده است .
جعفري زاده افزود : علاقه مندان در اين ساعت اگر به جايي که خورشيد غروب مي کند ، نگاه کنند مي توانند مقارنه اين دو سياره را همراه هلال ماه که در کنار اين دو جرم آسماني قرار مي گيرد ، مشاهده کنند .
خبرگزاري ميراث فرهنگي نيز در خبري اعلام کرد .. تقارن سياره هاي ماه ، زهره و مشتري يك ساعت پس از غروب خورشيد که هلال ماه در ارتفاع 17 درجه از افق جنوب غربي قرار مي گيرد ، اتفاق مي افتد .
در اين مقارنه ، سياره پرنور زهره يك درجه با ماه جداييِ زاويه‌اي دارد و در بالا و سمت چپ آن ديده و سياره مشتري نيز با نوري كمتر از زهره ، در فاصله حدود دو درجه‌اي بالاي ماه مشاهده مي ‌شود كه به‌ علت پرنور بودن اين 3 جرم آسماني ، مي‌توان اين مقارنه را پيش از تاريك شدن كامل آسمان مشاهده كرد .
در اين اتفاق به تدريج از ارتفاع اين مجموعه كاسته خواهد شد .
ماه ، زهره و مشتري حدود ساعت 19:45 در افق غرب -جنوب غربي غروب خواهند كرد و پيش از غروب آنها ، ماه به زهره و مشتري نزديك‌ تر مي‌شود .
سياره زهره دومين و مشتري پنجمين سيارات منظومه شمسي از نظر نزديكي به خورشيد هستند .
از ديد ساكنان زمين، زهره پرنورترين سياره و مشتري اغلب دومين سياره پرنور در منظومه شمسي به حساب مي‌آيد.
اكنون فاصله زهره از زمين حدود 150 ميليون كيلومتر و فاصله مشتري از ما حدود 870 ميليون كيلومتر است . [/size]