این عکس برای مارس 1996 هست در گرجستان.
707 ایرتور با رجیستر EP-IRN
جالبه...


]