كمپاني ATK‌ برنده قرارداد نيروي هوايي امريكا به منظور ساخت سيستم پيشرانش براي فضاپيماهاي كوچك اعلام شد. اين كمپاني با آزمايشگاه تحقيقاتي نيروي هوايي قراردادي براي توليد سيستم پيشرانش چند منظوره فضاپيماها به ارزش 3/3 ميليون دلار منعقد كرده و شرايط حق انتخاب ارائه شده نيز ارزشي بيش از 7/4 ميليون دلار به اين قرارداد اضافه مي كند. اين سيستم ها براي ايجاد انعطاف پذيري بالا در مانورهاي مداري خاص، از پيشرانه هاي شيميايي و الكتريكي بهره مي گيرند. كمپاني ATK با سرمايه اي در حدود 40 ميليارد دلار در 12 ايالت امريكا حدود 16500 نفر كارمند دارد.