فروش بلیت هواپیما خارج از نرخ مصوب شورای عالی هواپیمایی غیرقانونی است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. حسین خانلری -رئیس سازمان هواپیمایی كشوری- در گفت وگو با ایرنا، افزود: باید بلیت هواپیما به صورت برنامه ای در اختیار مردم قرار گیرد ضمن اینكه شركت های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی نیز از طریق سیستم فروش بلیت، بلیت مورد نیاز مردم را در اختیار مشتریان قرار دهد. وی سپس تصریح كرد: هرگونه افزایش بلیت هواپیما چه در قالب هواپیماهای چارتری و یا به صورت های مختلف، مورد پذیرش سازمان هواپیمایی كشوری نیست. خانلری با بیان اینكه بازرسان دفتر نظارت سازمان هواپیمایی كشوری بر عملكرد دفاتر و آژانس های خدمات مسافرت هوایی نظارت دارند، گفت: بازرسان یاد شده از طریق تلفن گویای ۱۸۷۰ آماده دریافت گزارش های مردمی و پاسخگوی سوالات مسافران است. معاون وزیر راه و ترابری سپس تصریح كرد: از شهروندان می خواهیم بلیت هواپیما را از مراجع قانونی تهیه كنند تا از سوء استفاده برخی افراد جلوگیری شود به طور قطع تامین بلیت خارج از مسیر قانونی تعریف شده، مشكلاتی را به وجود خواهد آورد كه نباید اجازه داد چنین مشكلاتی ایجاد شود. وی ادامه داد: بازرسان سازمان هواپیمایی و پلیس فرودگاه ها در روزهای گذشته با چند مورد سوءاستفاده و تخلف فروش غیرقانونی بلیت هواپیما برخورد كرده اند. خانلری در پاسخ به این پرسش كه آیا سازمان هواپیمایی برنامه ای برای افزایش نرخ بلیت هواپیما دارد، گفت: تغییر در نرخ بلیت هواپیما در اختیار شورای عالی هواپیمایی است و این شورا نیز اكنون هیچ برنامه و مصوبه ای برای افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. وی افزود: اگرچه تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد اما افزایش خدمات شركت های هواپیمایی به طور قطع تعدیل قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. رئیس سازمان هواپیمایی كشوری همچنین در خصوص افزایش ناوگان هوایی كشور اظهار داشت: از ابتدای سال تاكنون ۳۲ فروند هواپیمای مسافری به ناوگان داخلی اضافه شده است. به گفته خانلری، این هواپیماها از نوع بدنه متوسط است كه ۲ فروند آن در دو هفته اخیر وارد ناوگان شده است. معاون وزیر راه و ترابری از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شركت های هواپیمایی چارتری و كم هزینه دعوت كرد و گفت: سازمان هواپیمایی كشوری از تاسیس این شركت ها حمایت می كند. خانلری افزود: تاكنون به تعدادی از متقاضیان تاسیس شركت های چارتری تسهیلات داده شده كه از میان آنها فقط دو شركت موفق به ادامه فعالیت خود شده اند، به زودی هواپیما های این دو شركت وارد ناوگان مسافری خواهد شد. رئیس سازمان هواپیمایی كشوری، در خصوص تجمیع شركت های هواپیمایی گفت: افزایش توانمندی شركت های هواپیمایی، افزایش خدمات به مشتریان را به دنبال خواهد داشت ضمن اینكه همگرایی شركت های هواپیمایی داخلی از جمله راهكارهای توانمندسازی صنعت هواپیمایی مسافری است. خانلری افزود: مدیران عامل شركت های هواپیمایی داخلی باید به سمت ایجاد این هم گرایی حركت كنند چرا كه در این صورت سطح خدمات نیز افزایش خواهد یافت. وی تصریح كرد: معاونت هوانوردی سازمان هواپیمایی كشوری در حال بررسی ایجاد این همگرایی است تا ضمن ارائه راهكارهای اساسی در این خصوص، هرچه سریعتر شركت های هواپیمایی گردهم جمع شوند. معاون وزیر راه و ترابری همچنین در خصوص جایگاه صنعت هوانوردی ایران در بین سایر كشورها و به خصوص در بین كشورهای منطقه، گفت: صنعت هوانوردی كشور از جایگاه بسیار خوب و مطلوبی در بین این كشورها برخوردار است و علت آن هم، ایمنی و سلامتی پروازها است. خانلری افزود: با وجود همه مشكلاتی كه فراروی شركت های هواپیمایی داخلی است، اما این شركت ها با ایمنی و سلامت كامل پروازها را انجام می دهند.

روزنامه ابرار اقتصادي (www.abrarnews.com)