هزینه هربار خروج فضانوردان به فضای باز کیهان 5 میلیون دلار است

"الکساندر پلیشوک" رئیس بخش فعالیت های خارج از سفینه دفتر طراحی های فضایی "انرگیا" روز سه شنبه به خبرنگاران اطلاع داد که هربار خروج یک فضانورد به فضای باز کیهانی حداقل 5 میلیون دلار برای روسیه هزینه بر می دارد.

به گزارش نووستی - وی گفت: "نمی توان درباره رقمی ثابت صحبت کرد. می تواند 5 میلیون دلار باشد، می تواند 15 میلیون دلار و یا حتی بیشتر باشد که این بستگی به نوع ماموریت فضانورد در فضای باز کیهانی دارد. اگر از دستگاه ویژه ای استفاده شود، این خروج بیش از نیز هزینه بر می دارد".

به گفته وی، خروج از ایستگاه فضایی بین المللی به فضای باز کیهانی گرانتر از پرواز به فضا تمام می شود.

به گفته پلیشوک در سال 2009 میلادی سرنشینان گروه های تحقیقاتی 19 و 20 ایستگاه فضایی بین المللی از سوی روسیه 3 بار وارد فضای باز کیهانی خواهند شد.