طبق موافقت‌نامه‌ امضا شده بین روسای سازمان هواپیمایی كشور ایران و عراق، مقرر شده در طول هفته ۱۴ پرواز رفت و برگشت از تهران و سایر شهرستان‌های ایران به نجف، ۱۴ پرواز رفت و برگشت از بغداد و سایر شهرستان‌های عراق به مشهد و همچنین هفت پرواز رفت و برگشت تهران ـ بغداد انجام شود.
رضا جعفرزاده ـ سخنگوی سازمان هواپیمایی كشور درباره‌ی اظهار نظر سازمان حج و زیارت مبنی بر ابراز بی‌اطلاعی این سازمان از هماهنگی سازمان هواپیمایی كشور برای پرواز به نجف، اظهار كرد: برای تایید یا رد چنین اظهارنظری باید به شرح وظایف دو سازمان مراجعه شود؛ شرح وظایف سازمان هواپیمایی كشوری در برقراری پرواز بین كشورها از هر منطقه یا قاره‌ای را قانون تعیین كرده است. یكی از وظایف این سازمان ایجاد مناسبات حمل و نقل هوایی و امضا موافقت‌نامه‌ی پرواز بین كشورهاست كه كشور عراق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اخیرا در این زمینه موافقت‌نامه‌ای بین روسای سازمان هواپیمایی كشور ایران و عراق امضا شده كه این دو كشور می‌توانند در طول هفته پروازهای رفت و برگشت داشته باشند.
وی افزود: طبق این موافقتنامه مقرر شده در طول هفته ۱۴ پرواز رفت و برگشت از تهران و سایر شهرستان‌های ایران به نجف، ۱۴ پرواز رفت و برگشت از بغداد و سایر شهرستان‌های عراق به مشهد و همچنین هفت پرواز رفت و برگشت تهران ـ بغداد انجام شود.
جعفرزاده درباره مراحل اجرایی پس از امضا موافقتنامه، گفت: شركت‌های هواپیمایی كه توان انجام عملیات پرواز را دارند مجاز خواهند بود با موافقت سازمان هواپیمایی كشوری باتوجه به محاسبات استقبال مسافران در این زمینه اقدام كنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی خاطرنشان كرد: شركت‌هایی كه پروازهای ایران و عراق را انجام می‌دهند شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، آسمان ، ماهان و ... هستند.