مدیركل مركز پزشكی هوایی هما گفت: عدم انسجام و یكسان نبودن روند انجام معاینات پزشكی، انتقال مسافران و عدم ارتباط موثر بین كارگزاران این امر در خطوط مختلف هوایی كشور موجبات بروز نگرانی‌هایی را فراهم آورده تا جایی كه خطر وارد آمدن آسیب بر پیكره پزشكی هوایی احساس می‌شود.
سیدمحسن موسوی خورشیدی امروز در همایش جنبه‌های پزشكی در مسافرت‌های هوایی اظهار كرد: مسوولیت هر خط هوایی ایجاد محیط امن و راحت جهت انتقال سالم كلیه مسافران به مقاصد مربوطه است كه امكان انجام این امر با پیشرفت صنعت هواپیمایی و وجود هواپیماهای مدرن امروزی تا حدودی فراهم شده است اما نكته‌ی مهم در نظر داشتن نیروی انسانی و در راس آن خلبان به عنوان فرمانده‌ی هواپیما است.
وی افزود: مراكز پزشكی خطوط هوایی جهت رسیدن به این اهداف وظایف گسترده‌ای دارند كه عمده‌ی این وظایف در راستای حفظ ایمنی پرواز از طریق اجرای دو اصل حفظ سلامت كاركنان، و در نتیجه حفظ سلامت مسافران است.
خورشیدی با بیان اینكه صدمات كاركنان پروازی از نظر حفظ ایمنی پرواز و ایجاد خاطری آسوده و راحت در محیطی خارج از وضعیت عادی زندگی و در محیط پرواز است، اظهار كرد: یكی از مسوولیت‌های مهم مراكز پزشكی هوایی در هنگام صدور گواهینامه‌های پزشكی كاركنان انتخابی مناسب و براساس شرایط استاندارد تعریف شده و بین‌المللی به ویژه جهت كادر پروازی و خلبانان به عنوان ركن مهم پرواز است.
مدیركل مركز پزشكی هوایی هما تصریح كرد: توانمندی پزشكی هوایی درباره انتخاب افراد با شرایط مناسب جسمانی و روانی جزو ویژگی‌های مهم هر شركت هواپیمایی به دلیل صرف هزینه‌های هنگفتی است كه شركت‌ها جهت آموزش و تربیت كاركنان به ویژه خلبانان خود صرف می‌كنند. همچنین علاوه بر انتخاب اولیه و معاینات ابتدای استخدام معاینات ادواری، نقش بسیار مهمی در ادامه روند فعالیت این گروه از كاركنان دارد.
وی افزود: روند انتخاب مشخص است اما شركت‌های هواپیمایی براساس شرایط خود و تقسیمات داخلی و تعداد ناوگان و كروی پروازی سلیقه‌های متفاوتی را اعمال می‌كنند و این تفاوت باعث ایجاد نگرانی و استرس در گروه پروازی به خصوص خلبانان شده است درحالیكه این گروه باید با خاطری آسوده و راحت جهت انجام چكاپ های پزشكی خود به دلیل انجام وظیفه در محیطی خاص آماده باشند.
خورشیدی تصریح كرد: عدم انسجام و یكسان نبودن روند انجام معاینات پزشكی، انتقال مسافران و عدم ارتباط موثر بین كارگزاران این امر در خطوط مختلف هوایی كشور موجبات بروز این نگرانی را فراهم آورده تا جایی كه خطر وارد آمدن آسیب بر پیكره پزشكی هوایی احساس می‌شود.
وی با بیان اینكه آیا نباید این دلهره جای خود را به آرامش دهد؟ گفت: عملكرد سیستم نظارتی موجب صرف هزینه‌های گوناگون بدون ارتباط و هماهنگی با سایرین می‌شود كه جهت اثبات و تقویت عملكرد این سیستم، اطلاع رسانی و تقویت زمینه ایجاد تعامل بین بخشی باید مدنظر قرار گیرد. انجام این اقدامات در این مجموعه یعنی پزشكی هوایی و پزشكان هوایی كلیه خطوط هوایی، دانشگاه‌های علوم پزشكی‌ و هواپیمایی كشوری هب عنوان یك نگاه بین‌المللی و ملی در حفظ منافع ملی كشور و حضور و ورود برای به روز بودن و در نهایت فعالیت همه جانبه و منسجم لازم است. همچنین ایجاد زمینه‌های ارتباطی و استفاده از تجربیات و توانمندی و تخصص كلیه ایرلاین‌های داخلی و خارجی و نگاه فرا ملی به سطوح علمی و استانداردها و آموزش‌های آكادمیك، كلیه خطوط را در رسیدن به این هدف یاری می‌كند.

خبرگزارى ايسنا (www.isna.ir)