مدیركل مركز پزشكی هوایی هما با بیان اینكه در حال حاضر توانمندی جابه‌جایی حمل بیماران CCU و ICU را هم داریم، گفت: در سال ۸۲ حدود ۵۸ مسافر بیمار، پایان سال گذشته ۵۸۵ مسافر و طی ۹ ماهه امسال ۳۶۴ مسافر بیمار از طریق هواپیما جابه‌جا شدند.
سیدمحسن موسوی خورشیدی با بیان اینكه طبق برنامه‌ای هماهنگ و منسجم با كادر آموزش‌دیده از سال ۸۲ شرایط حمل و نقل هوایی بیمار در كشور فراهم شده است، اظهار كرد: در حال حاضر شرایط ، امكانات و تجهیزاتمان از دیگر مناطق جهان كم‌تر نیست و توان حمل بیماران ویژه قبلی، مغزی و ... را داریم.
وی اغلب حمل و نقل بیماران را از مراكز محروم كشور همچون زاهدان، خوزستان و بندرعباس به مقصد تهران عنوان كرد.
موسوی خورشیدی با بیان اینكه حمل مسافران بیمار با مسافران عادی انجام می‌شود، اظهار كرد: برای مسافر بیمار شرایط ، امكانات و تجهیزات لازم فراهم می‌شود. هرجا هما پرواز داشته باشد (داخلی و خارجی) شرایط و امكانات پزشكی خاص داریم و هزینه‌ها آن براساس شرایطی است كه بازرگانی در اختیارمان قرار داده و این اطلاعات در تمام شعب وجود دارد.
مدیركل مركز پزشكی هوایی هما افزود: در حال حاضر پرستاران پروازی آموزش‌های پزشكی دیده و پزشكان نیز دوره‌های آموزش پزشكی داخلی و خارجی را گذرانده‌اند به‌گونه‌ای كه از نظر تجهیزات و امكانات و توانایی داریم بیماران را با شرایط مناسب پزشكی جابه‌جا كنیم.
وی با بیان اینكه شرایط خاص و مشخص‌شده‌ای برای حمل بیماران تعریف شده است، گفت: بیماران نوع بیماری خود را به شعب پزشكی هما اعلام كرده و براساس نوع بیماری شرایط حمل فراهم خواهد شد.
موسوی خورشیدی خاطرنشان كرد: در صورتیكه حین پرواز برای مسافران مشكلی پیش آید مهمانداران آموزش‌های پزشكی دیده‌اند و به مسافران خدمات لازم را ارئه می‌كنند. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این آموزش‌ها ارتقاء خواهد یافت.

خبرگزارى ايسنا (www.isna.ir)