به نام آفريننده آسماني ها

روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان امروز از لغو پروازهای تهران به مقصد اهواز خبر داد.

مجید ملایانی گفت: لغو پروازهای مسیر تهران -اهواز به علت پدیده گردو غبار روزهای چهارشنبه وپنجشنبه در آسمان خوزستان صورت گرفته است.

وی اضافه كرد: پرواز هواپیماها در این مسیر تا اطلاع بعدی لغو شده و به محض مساعد شدن هوا برقراری پروازها از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

سرپرست اداره كل هواشناسی خوزستان نیز گفت: بر اثر پدیده گردوغبار در استان كه از اواخر وقت دیروز آغاز شد شعاع دیددر اهواز امروز به 800 متركاهش یافته است.

نادر شفی خدایی افزود: از شدت گردوغبار تا بعدازظهر كاسته خواهد شد. وی علت این پدیده را اختلاف فشار بین بخش های غربی ایران و صحراهای عراق وعربستان عنوان كرد كه باعث ایجاد فرسایش خاك و انتقال ذرات گرد و غبار به استان شده است.

منبع:jn