امشب 9 اسفند 87 از ديد ما , ماه در نزديكي سياره زهره ديده مي‌شود.

حميد رضا شهشهان منجم آماتور در گفت‌وگو با فارس با اعلام اين خبر افزود: اين مقارنه فرصتي فراهم مي‌كند تا افرادي كه اين سياره پرنور منظومه شمسي را نمي‌شناسند، با كمك ماه آن را شناسايي كنند.

وي ادامه داد: يك ساعت پس از غروب خورشيد، هلال باريك ماه نزديك به 20 درجه از افق مغرب ارتفاع خواهد داشت و سياره زهره به صورت جرمي بسيار درخشان، در فاصله 5/5 درجه‌اي بالاي آن به زيبايي جلب نظر مي‌كند.

شهشهان گفت: به تدريج از ارتفاع اين دو كاسته مي‌شود و موانع افق، ممكن است ديدن آن‌ها را با مشكل مواجه كنند. ماه در ساعت 20:25 و زهره در ساعت 20:50 غروب خواهند كرد. تا پيش از غروب و كاهش ارتفاع اين دو جرم پرنور آسمان شب، مي‌توانيم به تماشاي زيبايي آن‌ها بنشينيم.
زهره دومين سياره منظومه شمسي از نظر نزديكي به خورشيد است و به خاطر انعكاس شديد نور خورشيد از ابرهاي جو آن، از ديد ما بسيار پرنور ديده مي شود. در واقع از ديد ساكنين زمين، اين سياره پس از خوشيد و ماه، درخشان ترين جرم طبيعي در آسمان است. زهره از نظر اندازه، بسيار شبيه كره زمين است.