مديرکل فرودگاههاي استان بوشهر گفت: به دليل شدت يافتن گرد و خاک موجود در هوا در جزيره خارک و سرتاسر جنوب کشور در صبح دوشنبه، پرواز تهران- خارک مجبور به فرود در فرودگاه بين المللي بوشهر شد.

از ایرنا - حميدرضا سيدي دوشنبه افزود: اين پرواز به دليل نداشتن ديد کافي براي فرود نتوانست در فرودگاه جزيره خارک فرود بيايد و تا يک ساعت پيش از ظهر، بيش از يک ساعت بود که 100مسافر اين پرواز در فرودگاه بوشهر سرگردان بودند.

وي اظهار داشت: براي انجام پروازها به ديد بالاي يک کيلومتر نياز است در حالي که اين ديد هم اکنون در شهر بوشهر و جزيره خارک 400متر است و با توجه به افزايش اين گرد و خاک به کمتر از 300متر نيز مي رسد.

[align=center][/align]

سيدي گفت: صبح دوشنبه که شرايط جوي تا حدودي مناسب بود پرواز بوشهر- تهران انجام شد ولي پنج پرواز ديگر امروز و امشب لغو مي شود.

وي بيان کرد: براساس گزارش هواشناسي اين گرد و خاک به عسلويه نيز رسيده است و در حال شدت يافتن است که لغو پروازهاي فرودگاه عسلويه را نيز خواهيم داشت.