تصويب‌ قطعنامه‌ لغو تحريم‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ ايران‌ قوت‌ يافت‌
.
رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ گفت‌ ‌ پيشنهاد ايران‌ مبني‌ بر صدور قطعنامه‌ لغو تحريم‌ هاي‌ امريکا عليه‌ صنعت‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ کشورمان‌ ‌ در سي‌ و ششمين‌ اجلاس‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هوانوردي‌ ‌ ايکائو ‌ با استقبال‌ کشورهاي‌ عضو روبرو شد‌.

حسين‌ خانلري‌ در مصاحبه‌ با خبرنگاران‌ با اشاره‌ به‌ اينکه‌ اين‌ اجلاس‌ از ‌27‌ شهريور اغاز شده‌ است‌ ‌ افزود ‌ خوشبختانه‌ پيشنهاد ايران‌ در اجلاس‌ عمومي‌ ايکائو که‌ ‌189‌ کشور در ان‌ حضور دارند‌ با قاطعيت‌ به‌ تصويب‌ رسيد و مقرر شد کميته‌ اجرايي‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هوانوردي‌ راهکارهاي‌ دستيابي‌ به‌ لغو تحريم‌ صنعت‌ هوانوردي‌ ايران‌ را بررسي‌ کند و پس‌ از تصويب‌ در اين‌ کميته‌ ‌ در اجلاس‌ عمومي‌ به‌ تصويب‌ برساند‌.

رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ با اشاره‌ به‌ ديدارهاي‌ خود با اقاي‌ روبرتو گونزالس‌ رئيس‌ شوراي‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ و طيب‌ شريف‌ دبير کل‌ اجلاس‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ در حاشيه‌ اين‌ اجلاس‌ گفت:‌ با توجه‌ به‌ اينکه‌ حفظ و ارتقاي‌ ايمني‌ و سلامت‌ پروازها مهمترين‌ ماموريت‌ ايکائو است‌ بنا بر قول‌ مسئولان‌ اين‌ سازمان‌ ‌ در کميته‌ اجرايي‌ اجلاس‌ ايکائو بيانيه‌ اي‌ عليه‌ تحريم‌ صنعت‌ هوانوردي‌ ايران‌ صادر مي‌ شود‌.

خانلري‌ با بيان‌ اينکه‌ امريکا با تحريم‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ ايران‌ جان‌ مسافران‌ هوايي‌ از مليت‌ هاي‌ مختلف‌ را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ است‌ ‌ افزود ‌اين‌ اقدام‌ امريکا غيرانساني‌ و غير بشردوستانه‌ است‌ و به‌ همين‌ علت‌ پيشنهاد ايران‌ براي‌ لغو اين‌ تحريم‌ ها با استقبال‌ بيشتر کشورهاي‌ عضو سازمان‌ جهاني‌ هواپيمايي‌ ‌ ايکائو ‌ روبرو شده‌ است‌‌.

رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ تصريح‌ کرد: هم‌ اکنون‌ بر اساس‌ تحريم‌ امريکا ‌ هر هواپيمايي‌ که‌ حداقل‌ ‌10‌ درصد ساخت‌ ان‌ امريکايي‌ باشد ‌ حتي‌ در صورتي‌ که‌ ساخت‌ کشورهاي‌ اروپايي‌ باشد ‌ اجازه‌ فروش‌ ان‌ به‌ ايران‌ داده‌ نمي‌ شود‌.

خانلري‌ با بيان‌ اينکه‌ تامين‌ قطعات‌ و لوازم‌ پر مصرف‌ نيز شامل‌ اين‌ تحريم‌ هاست‌ ‌گفت‌ ‌ البته‌ تاکنون‌ همه‌ خلا هاي‌ ناشي‌ اين‌ تحريم‌ ها با تلاش‌ متخصصان‌ صنعت‌ هوايي‌ کشور پر شده‌ است‌‌.

وي‌ خاطر نشان‌ کرد: ‌تاکنون‌ قطعات‌ مورد نياز ناوگان‌ هوايي‌ کشور با روش‌ هاي‌ ممکن‌ تهيه‌ شده‌ است‌ اما اقدام‌ غير بشردوستانه‌ امريکا مي‌ تواند با تصويب‌ قطعنامه‌ در ايکائو لغو شود‌.
takeoff.ir