برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 3 ?? 3
dqw
 1. falcon ?????? ??
  falcon
  هوانورد عادی - گروهبان سوم
  April 2009
  esfehan
  34
  تعداد تشکر : 2
  Thanked 86 Times in 20 Posts

  ??? ??? عملكرد و توصيف كلي سيستم سوخت رساني هواپيماي ايران 140

  عملكرد و توصيف كلي سيستم سوخت رساني هواپيماي ايران 140:

  سيستم سوخت هواپيما ، جهت ذخيره سازي سوخت وتأمين سوخت مورد نيازموتورهاوAPU در تمام شرايط عملكرد هواپيما در نظر گرفته شده است.سيستم سوخت شامل قسمتهاي زير مي باشد :

  • سيستم تهويه مخازن ( شكل 1 )
  • سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي ( شكل 2 )
  • سيستم تأمين سوخت موتور ( سيستم مصرف سوخت ، شكل 3 )
  • كنترلرها وشاخصها
  • سيستم اندازه گيري سوخت ( Τ И С- 140 )

  سوخت در دو مخزن انتگرالي بال ، كه ساختمان اصلي بال هستند ذخيره مي شود .مخازن هر
  بال در بخشهاي مجزاي بال ، بين ريبهاي شماره 3 و24 قرار گرقته اند .
  هر موتور توسط مخزن مربوط به خود تغذيه مي شود ، خطوط تغذيه هر موتور به صورت
  داخلي توسط خطوط لوله هاي متقاطع و شير CROSS-FEED به هم متصل شده اند . اين شير اتصال ، اجازه مي دهد كه سوخت يك موتور از مخرن بال ديگر تأمين شود و يا سوخت مورد نياز دو موتور از يك مخزن يا يك موتور از دو مخزن تأمين شود.
  هر مخزن شامل دو قسمت قبل از مصرف و مصرف مي باشد . قسمت مصرف شامل بخش كنسول (كه بعد از ريب 15 قرار دارد ) و بخش پمپ (كه بين ريبهاي 13تا 15 قرار دارد ) مي باشد.
  نحوه مصرف سوخت به اين صورت است كه ابتدا سوخت بخش قبل از مصرف و سپس سوخت بخش مصرف استفاده مي شود ، سوخت قسمت پمپ در آخرين مرحله مصرف سوخت از بخش مصرف ، مورد استفاده قرار مي گيرد .
  در هنگام پرواز ، سوخت از مخزن قبل از مصرف به بخش كنسول مخزن مصرف و سپس از اين قسمت به مخزن پمپ انتقال داده مي شود .
  تأمين سوخت موتور از مخزن پمپ ، توسط دو پمپ سانتريفوژ الكتريكي انجام مي شود .
  پمپها در محفظه نصب ، قرار مي گيرند . اين محفظه تعويض پمپها را بدون تخليه سوخت ممكن مي سازد .
  انتقال سوخت از بخش قبل مصرف و بخش مصرف ( بدون احتساب بخش پمپ ) بوسيله جت پمپها انجام مي شود ، جت پمپها كه سوخت را انتقال مي دهند در اين بخشها نصب شده اند .
  اگر پمپهاي اصلي از كار بيفتند ،تأمين سوخت موتور ، توسط جريان گرانشي از تمام بخشها ،
  بوسيله خلأ موجود در لوله هاي تغذيه انجام مي شود . اين خلأ توسط پمپ سوخت موتورها
  توليد مي شود . سوخت ورودي موتور در واحد OIL – FUEL موتور گرم مي شود .
  سوخت مورد نياز APU توسط مخزن سمت راست از طريق پمپ سانتريفوژ الكتريكي نصب شده در اين مخزن تأمين مي شود ، همچنين پمپهاي سانتريفوژ الكتريكي اصلي نيز مي توانند سوخت مورد نياز APU را از هر مخزن فراهم كنند .

  سوخت گيري هواپيما از طريق اتصال به سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي انجام
  مي شود . اين اتصال در قسمت جلو چرخ ارابه فرود نصب شد است . از اين طريق سوخت به
  وسيله لوله هاي اصلي به SHUT OFF VALVE الكتريكي بخش سوخت گيري و سپس از طريق لوله ها به بخش كنسول مصرف فرستاده مي شود .
  بخش قبل از مصرف در مرحله آخر سوخت گيري مي شود . سطح مورد نياز سوخت گيري مخازن ، توسط بستن شير سوخت گيري دستي كنترل مي شود ، با پر شدن مخازن مسير سوخت گيري توسط شيرها به صورت اتوماتيك توسط سيگنال ارسالي از سيستم اندازه گيري سوخت ، بسته مي شود .
  پس از سوخت گيري ، سوخت از طريق لوله ها به قسمت سوخت رسان پمپ مي شود . مدت زمان سوخت گيري كامل حداكثر 15 دقيقه مي باشد .
  سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي شامل سيستم اعلام خطر و *************
  مي باشد .
  اين علائم در هنگام افزايش فشار در مخازن ، عمل مي كنند.شيرهاي اطمينان ، در ورودي سيستم تهويه بسته هوا ، از تخريب مخازن در اثر كاهش يا افزايش فشار در آنها ( متناسب با
  فشار اتمسفر ) جلوگيري مي كنند .

  سوخت گيري از طريق بالاي بال مي تواند از طريق فيلرهاي سطح بالائي بال نيز انجام شود .
  در هر مخزن دو فيلر وجود دارد .
  سوخت گيري از طريق پاشش سوخت ، توسط نازل انجام مي شود . حجم سوخت گيري شده
  از دو طريق سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي و سوخت گيري از طريق بالاي بال در جدول زير آمده است .


  مقدار سوخت گيري شده ، kg بخش
  سوخت گيري
  بالاي بال سوخت گيري
  تحت فشار تك نقطه اي
  γ=0.810
  g/cm3 γ=0.775
  g/cm3 γ=0.810
  g/cm3 γ=0.775
  g/cm3
  2*1.470 2*1.410 2*1.415 2*1.355 بخش قبل از مصرف
  2*810 2*775 2*810 2*775 بخش مصرف
  4.560 4.370 4.450 4.260 مجموع

  نوع سوخت مورد استفاده در هواپيما :

  سوخت اصلي T C – 1 ( ΓΟСΤ 10227 – 86 ) .
  سوخت جايگزين PT ( ΓΟСΤ 10227 – 86 ) .
  جهت جلوگيري از تشكيل يخ در دماي محيط ، در هنگام سوخت گيري هواپيما در 5 درجه
  سانتيگراد و پايين تر از آن ، مايع يخ زدا به سوخت اضافه مي شود .
  ( مايع “ И “ – ΓΟСТ 8313- 88 ، مايع “ И – Μ “ – ΤΥ – 10 – 1458 – 79 )مقدار اين مايع ها بايد يك دهم درصد ( با تلرانس 005/0 + ) از حجم سوخت باشد .
  تخليه آب موجود در مخازن كه پس از مصرف سوخت ته نشين مي شود ، توسط جريان گرانشي از طريق شيرهاي تخليه آب انجام مي شود . شيرهاي تخليه آب در پايين ترين قسمت سطح بال نصب شده اند . هر بخش مخزن داراي شير تخليه مربوط به خود مي باشد .
  سيستم هاي تهويه مخازن سوخت ، براي مخازن سمت چپ و راست از هم جدا مي باشند .
  تهويه بخشهاي هر مخزن ازطريق سيستم تهويه انجام مي شود .
  بخش تهويه بين ريبهاي 24 و 25 قرار گرفته است كه ورودي هواي بخش تهويه در ، پايين ترين سطح بخش تهويه نصب شده است . بخش تهويه به وسيله لوله به بخش قبل از مصرف متصل شده است . بخش قبل از مصرف توسط لوله به يخش كنسول مصرف متصل شده است.
  تهويه بخش پمپ از طريق سوراخي در بالاي ريب 15 و از طريق لوله متصل شده از بخش پمپ به قسمت كنسول بخش مصرف انجام مي شود .
  سوخت از بخش قبل از مصرف به بخش تهويه به صورت پيوسته وارد شده و از طريق لوله و چك والو به بخش قبل از مصرف بر مي گردد .
  بخش تهويه از طريق يك واحد شير به اتمسفر متصل شده است تا از تخريب مخازن هنگام سوخت گيري يا تخليه سوخت در هنگام بسته بودن ورودي هوا ، جلوگيري كند . واحد شيرها
  شامل شير تنظيم فشار و شير تخليه مي باشد .
  سيستم اندازه گيري سوخت يك سيستم چند كاره است . نيروي الكتريكي مورد نياز براي سيستم سوخت توسط يك منبع 27 ولت DC تأمين مي شود . راه دسترسي به واحدها وخطوط لوله سيستم سوخت ازطريق صفحات موجود در پايين ترين سطح بال وسطوح قابل جابجايي سطح بالايي بال و سطوح لولا شده در قسمت پاييني بال مي باشد .

  محافظت هاي كلي سيستم سوخت :

  1- ***************
  1-1 نگهداري سيستم سوخت تنها در اين نقاط انجام خواهد شد .
  1-2 ايجاد جرقه در نزديكي هواپيما و در نواحي كه بخار سوخت موجود است ممنوع مي باشد .
  2- ساختار كلي
  2-1 قبل از اتصال قسمت هاي مجزا يا قابل تعويض سيستم سوخت ( به جز پمپ سوخت ) لوله هاي مربوطه را بايد بست و سوخت را تخليه كرد .
  2-2 هنگام سوار كردن اتصالات با جابجايي محدود ، لازم است موارد زير را در نظر گرفت :
  • محفظه روغن و رينگها را با گريس (*********) آب بندي شود . در هنگامي كه يك رينگ پشتيبان در اتصال وجود دارد بايستي آن را در منتها اليه لوله قرار داد .
  • در هنگام سوار كردن قطعات ، ماكزيمم جابجايي خارج از محور مجاز 5/0 ميليمتر است و ماكزيمم زاويه مجاز بين لوله ها 1 درجه است .
  • بايستي توجه داشت كه اتصالات پيچ و مهره أي محفظه كاملا سفت باشد .
  • ماكزيمم لقي مجاز بين دو لوله در اتصالات سطوح انتهايي آنها 9 تا 12 ميليمتر ميباشد ، به وسيله قرار دادن يك علامت بر روي محفظه مشخص شده است . افزايش لقي در نصب و هنگام عملكرد مجاز نمي باشد .

  2-3 آب بندها ، گازكتها و رينگهاي آب بندي هنگام تعميرات بايستي تعويض شوند .
  2-4 هنگامي كه مقداري نشتي در اتصال با جابجايي محدود وجود دارد ، اين اتصال را بايد باز كرد و آنرا بازديد نمود . اگر هيج نوع خرابي وجود ندارد رينگهاي آب بندي را تعويض كرد و اتصال را محكم بست . اگر نشتي زيادي در كوپلينگ مهره هاي مغزي وجود داشته باشد مي بايست مهره را محكم كرد .
  توجه : اتصالات را بيش از اندازه سفت نكنيد ، اين عمل باعث خرابي اجزا مي شود .

  عملكردوتوصيف لوله هاو كوپلينگ ها :
  لوله هاي سيستم سوخت از آلياژ آلومينيوم (********)وفولاد زنگ نزن (**********) ساخته شده است. قطر لوله ها 4 تا 50 ميليمتر مي باشد، كه بدون درز بوده وبه وسيله جوش به هم متصل شده اند. ضخامت لوله ها 1 ميليمتر مي باشد . ساختمان تركيبي لوله ها ، بر طبق استاندارد لوله ها ساخته شده است ،كه قابل تعويض هستند .
  جهت حفاظت لوله ها از خوردگي ،آنها را تحت مراحل شيميايي قرار مي دهند.
   از************ براي لوله هاي از جنس فولاد زنگ نزن ************استفاده مي شود.
   از اكسيداسيون براي لوله ها وثابت كننده ها ي از جنس آلياژ آلومينيوم در درون مخازن استفاده مي شود.
   لوله هاي تغذيه سوخت موتور و APU از فولاد زنگ نزن ************ساخته شده اند.
   لوله هاي آلياژ آلومينيوم كه در بيرون مخزن سوخت قراردارند ،تحت اكسيداسيون آندي قرار داده شده و سپس با رنگ زرد مشخص مي شوند .
   روي تمام لوله ها با رنگ سياه علامت گذاري شده اند ،به اين صورت كه :
  در لوله هايي به طول 1000 ميليمتر ،در وسط آنها ،در لوله هايي به طول 1000 تا 1500 ميليمتر در دوانتها ولوله هايي به طول بيش از 1500 ميليمتر در وسط و دو انتها ي آنها علامت گذاري شده است .
  در لوله هاي كوتاه ولوله هاي شناخته شده كه سطح كافي جهت علامت گذاري ندارد ، شماره لوله روي ورقه هاي فلزي كه به هر لوله آويزان شده، مي باشد .
  علامت گذاري شامل :
   سمبل مشخص كننده لوله سوخت****
   شماره نقشه
   و داده هاي ساخت مي باشد .
  شماره نقشه لوله شامل اطلاعاتي در مورد كاربرد لوله مي باشد ،چهار شماره اول لوله مشخص كننده كاربرد آن در سيستم است .به اين صورت كه :
   6101 سيستم مصرف سوخت
   6102 سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي
   6104 سيستم تهويه مي باشد .
  سه شماره بعدي ،مشخص كننده مكاني است كه لوله در آنجا نصب شده است.
   050 در بدنه
   100 دربال مركزي
   200 و 400 در بال خارجي
   500 در ناسل موتور
   600 درقسمت هاي بال وبدنه
  سه شماره آخر ،مشخص كننده شماره ترتيبي لوله ها در نقشه است.
  نصب لوله ها بدون حلقه و*********كه باعث انباشته شدن آب و هوا مي شوند، مي باشد . كوپلينگ لوله ها توسط كوپلينگ هاي مغزي ثابت (شكل 1) يا به وسيله كوپلينگ هايي با تغيير پذيري محدود انجام مي شود . لوله ها به وسيله كلمپ ها در مكانهايي كه از قسمتهاي غير محكم عبور مي كند ،ودر مكانهايي كه لوله ها در طول سازه هواپيما به كار مي روند،به سازه متصل مي شوند .(شكل 3)

  كلمپ ها همراه با آستر لاستيكي (در بيرون مخازن) ويا بدون آن (در درون مخازن) استفاده مي شوند . از اين طريق اتصالات در مكان هايي كه لوله ها از قسمت هاي غير محكم عبور مي كنند ، نصب مي شوند‌ . لوله هاي آلياژ آلومينيوم جهت اتصال سيمها به پمپ هاي نصب شده در مخازن ،استفاده مي شوند .
  جهت تأ مين سوخت موتورها و APU لوله هاي فولادي با دو كوپلينگ با تغيير پذيري محدود استفاده مي شوند .هر كوپلينگ شامل محفظه فولادي با لوله هاي تخليهLED OVERBOARD مي باشد .
  توصيف و عملكرد پمپ هاي سوخت :
  در سيستم سوخت هوا پيماي ЭЦН - 75Б كه به وسيله برق راه اندازي مي شوند ، دو پمپ در هر مخزن پمپ ،از مخازن راست وچپ نصب شده است . در مخزن سمت راست پمپ ديگري جهت تأ مين سوخت APU نصب شده است .
  پمپ ها مستقيما موتورها وAPU وهمچنين سوخت فعال جهت راه اندازي جت پمپ را(دو جت پمپ در هر مخزن وجود دارد .) فراهم مي كنند . همچنان كه گفته شد ،جت پمپ ها سوخت را از مخزن قبل از مصرف به مخزن مصرف و از بخش كنسول مخزن مصرف به مخزن پمپ انتقال مي دهند .
  پمپ ЭЦН - 75Б يك پمپ سانتريفوژ فشار پايين با موتورDC ،27 ولت مي باشد .
  توصيف وعملكرد پمپ الكتريكي ЭЦН - 75Б :
  پمپ الكتريكي سوخت جهت توليد فشار مورد نياز سوخت در لوله هاي سوخت رساني ،استفاده مي شود .پمپ شامل قسمت پمپ كننده وموتور الكتريكي نصب شده به عنوان يك واحد در محفظه نصب مخصوص ، ميباشد .
  قسمت اصلي پمپ محفظه بال با پره نصب شده بر روي شافت موتورالكتريكي مي باشد . پره بر روي بال به وسيله يك پين و مهره ثابت شده است .كه مهره به وسيله يك واشر قفل شده است .يك كانال كروي در محفظه ناحيه پره وجود دارد . محفظه همچنين پوشش جلويي موتور الكتريكي نيز مي باشد .
  شافت هر پره در درون سوراخ مركزي محفظه پمپ نصب شده است . حلقه فلزي كائوچو نصب شده روي شافت، قسمت ورودي پمپ را از موتور عايق بندي مي كند . ورودي سوخت به پمپ ،خروجي سوخت از پمپ، تأمين نيرمي الكتريكي واز طريق محفظه نصب انجام مي شود .
  ورودي پمپ ،قبل از پره به وسيله يك پوشش از سوراخ مركزي بسته مي شوند . از طريق اين سوراخ ،سوخت براي پمپ فراهم مي شود .
  موتور الكتريكي ΜΠ – 50 Б از نوع جريان مستقيم ،ضد انفجار وكالكتور مي باشد. علاوه بر حلقه هاي آببندي ،موتور از تماس با سوخت توسط رينگهاي آب بندي واتصالات مربوط به قسمت تخليه به اتمسفر نيز محافظت مي شود .
  سيمهاي LEADOUTS ،در محفظه موتور الكتريكي وجود دارند . در اثر عملكرد موتور الكتريكي سوخت از طريق سوراخ ورودي محفظه، به بليد هاي پره فراهم مي شود . نيروي گريز از مركز ايجاد شده توسط چرخش پرهها ، سوخت را به درون كانال كروي قابل انبساط مي فرستد .
  در كانال سرعت سوخت كاهش پيدا مي كند وفشار آن افزايش مي يابد ، سوخت از كانال به قسمت رينگ كه به وسيله ،محفظه نصب شكل گرفته رسانده مي شود ،وسپس ازدو رينگ آب بندي مربوط به محفظه پمپ به لوله هاي سوخت فرستاده مي شود .
  سوخت نشت شده از طريق حلقه هاي آب بندي شافت موتور الكتريكي ،از طريق سوراخ تخليه ولوله OVERBOARD به بيرون هدايت مي شود .
  داده هاي اصلي و مشخصات پمپ :
   جهت چرخش LH طبق ΓΟСТ – 1630 - 46
   دبي پمپ ------------------------------------------------- litr / h 750
   اختلاف فشار توليد شده توسط پمپ--------------------------- kgf/cm 2 8/6
   دماي عملكرد پمپ ------------------------------ 50 تا 60 درجه سانتي گراد
   زمان عملكرد پمپ---------------------------------------------- 4 ساعت
   وزن خشك پمپ ------------------------------------------ 45 /1كيلو گرم


  توصيف و عملكرد SHUT OFF VALAE :
  در اين بخش توضيحات مربوط به طراحي وعملكرد SHUT OFF VALVE هاي كنترل الكتريكي آورده شده است .اين شيرها در لوله هاي سيستم سوخت نصب شده اند .
  SHUTT OFF VALVE هادر سيستم هاي اصلي زير استفاده شده اند .
  • سيستم سوخت گيري تحت فشار نقطه أي
  • سيستم مصرف سوخت
  باز و بسته شدن SHUT OFF VALVE ها ، سوخت مورد نياز در سيستم هاي ذكر شده در بالارا كنترل مي كند .
  توصيف و عملكرد SHUT OFF VALAE 771700 MA :
  اين شير به منظور بستن يك لوله از راه دور مي باشد . اين شير از عملگر الكتريكي رفت و برگشتي ΜВД4Ε6 و يك قسمت flow – through تشكيل شده است . flow – through از محفظه كار قطع كننده متحرك ، شافت و دو جعبه آب بند كننده ، دو شير گرمايي ، شير اطمينان و رينگهاي آب بند كننده تشكيل شده است . قطع كننده مسطح يك وسيله فعال است ، اين وسيله از طريق جريان وارد قسمت flow – through از شير مي شود . در اين حالت حركت چرخشي عملگر الكتريكي شافت به حركت رفت و برگشتي قطع كننده تبديل ميشود . عملگر الكتريكي شافت توسط اتصال هزار خاره أي به شير شافت متصل مي شود . شافت در محفظه بوسيله رينگهاي لاستيكي آب بندي شده است .
  موقعيت بسته قطع كننده از دو طرف بوسيله جعبه هاي آب بند كننده ، آب بندي شده است هر جعبه آب بندي شامل حلقه ، واشر ، فنر صفحه أي و نگهدارنده آب بند مي باشد .
  جهت حفاظت لوله سوخت و شير ، از خرابي به علت انبساط حرارتي سوخت يك شير اطمينان و يك شير گرمايي كنار گذر براي شير در نظر گرفته شده است .
  سفتي هر شير بوسيله رينگهاي لاستيكي آب بند كننده فراهم شده است . محفظه شير شامل يك فلنج جهت اتصال به عملگر الكتريكي و دو فلنج براي اتصال به لولاها مي باشد . شير شامل يك نشانگر مكانيكي كه نشاندهنده موقعيت قطع كننده است ، مي باشد .
  عمگر الكتريكي شير توسط يك منبع DC ، 27 ولت تغذيه مي شود . ساختار ميكرو سوئيچ ، عملگر الكتريكي و شاخص قطع كننده شير را در موقعيت نهايي آن غير فعال مي كند .
  داده هاي اصلي :
   دماي عملكرد جريان --------------------------- 60- تا 80+ درجه سانتي گراد
   فشار ورودي ---------------------------------------------- kgf/cm 2 3
   دبي حجمي ------------------------------------------------ lit/h 2000
   زمان انتقال توسط قطع كننده ---------------------------- كمتر از سه ثانيه
  توصيف و عملكرد شير قطع كننده 768600 A :
  اين شير جهت قطع لوله ها از راه دور در نظر گرفته شده است . شير شامل محفظه أي
  flow – through و عملگر الكتريكيЭΠВ 150 ΜΤ مي باشد كه اينها بر روي يك واحد نصب شده اند . قطع كننده مسطح يك وسيله فعال مي باشد كه در محفظه شير جا داده شده است .
  قطع كننده از طريق جريان به قسمت flow – through شير وارد مي شود . در اين حالت حركت چرخشي شافت عملگر الكتريكي به حركت رفت و برگشتي قطع كننده تبديل مي شود . جهت محافظت شير از خرابي بوسيله انبساط حرارتي سوخت ، شير شامل يك شير گرمايي همراه با مسير كنار گذر جريان مي باشد .
  چهار ميله دو سر دندانه بر روي هر فلنج محفظه ، جهت حفاظت لوله هاي سوخت وجود دارد . استحكام فلنج ها و قطع كننده جريان بوسيله رينگهاي لاستيكي آب بند كننده تأمين مي شود . عملگر الكتريكي بوسيله يك منبع DC ، 27 ولت عمل مي كند . ساختار ميكرو سوئيچ ، عملگر الكتريكي و شاخص قطع كننده شير را در موقعيت نهايي آن غير فعال مي كند.
  داده هاي اصلي :
   دبي حجمي جريان -------------------------------------------- m3/h30
   زمان انتقال توسط قطع كننده ------------------------------- كمتر از 3 ثانيه

  توصيف و عملكرد قطع كننده كنترل شده 930600 – 1 :
  اين قطع كننده جهت بستن لوله سوخت در هنگام قطع سيگنال الكتريكي در نظر گرفته شده است . ( شكل 1 )
  اگر قطع كننده غير فعال شود از تأمين جريان از طريق قسمت flow – through محفظه ، جلو گيري مي كند . قطع كننده شامل قسمت flow – through محفظه ، عملگر الكتريكي شير ، اهرم بالابر بوسيله چرخش شير و اتصالات مي باشد .
  عملگر الكتريكي بوسيله پيچهايي به فلنج قسمت flow – through محفظه متصل شده است . عملگر الكتريكي به كمك يك وسيله چرخشي با شير در ارتباط است .
  اهرم بالابر بر روي محور در كنار قسمت flow – through نصب شده است . اين محور به كمك يك وسيله چرخشي با شير ارتباط داده شده است . حروف ( O ) و (C ) ، مشخص كننده باز بودن و بسته بودن موقعيت قطع كننده مي باشند .
  فلنج هاي اتصال دهنده قطع كننده ، جهت محدود ساختن حركت كوپلينگهاي لوله هاي متداول با قطر mm 80 ساخته شده اند . اتصال بوسيله مهره هاي كوپلينگ ايجاد مي شود .
  قبل از شروع سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي ، قطع كننده بوسيله چرخش ساعت گرد اهرم ( به اندازه 90 درجه ) باز مي شود . بعد از آن اهرم بصورت دستي چرخانده مي شود تا موقعيت اوليه خود ( بسته ) را بگيرد .
  قطع كننده در صورتي كه منبع DC ، جريان عملكرد الكتريكي را فراهم كند باز باقي خواهد ماند . در صورتي كه هيچ جرياني تأمين نشود يا اينكه جريان قطع شود ، قطع كننده باز نخواهد شد و يا متعاقبا بسته خواهدشد .
  قطع كننده همچنين در صورتي كه يك سيگنال اضطراري از سيستم سوخت گيري به عملگر الكتريكي وارد شود بسته خواهد شد . در اين حالت باز نمودن دستي قطع كننده پس از برقراري جريان عملگر الكتريكي امكان پذير است .  داده هاي اصلي :

   فشار سوخت در هنگام بسته بودن قطع كننده -------- kgf/cm2 8 با تلرانس 2/0-
   دبي حجمي ------------------------------------------- litr/min 2000
   زمان بسته شدن قطع كننده در دبي litr/min 2000 --------- كمتر از 5/1 ثانيه
   نوع عملگر الكتريكي -------------------
   زمان عملكرد تحت جريان ------------------------------ كمتر از 1 ثانيه
   وزن ------------------------------------------- Kg 2 با تلرانس 3/0 
   دماي عملكرد ------------------------------- 55 تا 60 درجه سانتي گراد
  توصيف و عملكرد شير هاي يكطرفه :
  اين شيرها جهت تأمين جريان سوخت در يك جهت در نظر گرفته شده است . شيرها ممكن است در لوله ها يا ديواره ريبها نصب شده باشد .
  چك والوها داراي طراحيهاي متفاوتي مي باشند . قسمت مسدود كننده توسط نيروي وزن خود يا بوسيله فنر در نشيمنگاه شير فشرده مي شود . در شيري كه بوسيله فنر ، مسدود ميشود به كمك اختلاف فشار بين ورودي و خروجي شير باز ميشود .
  چك والوهاي درون تانك در پايين ترين قسمت از سطح جان ريبهاي شماره 13 و 15 در جعبه هاي ريب شماره 15 در ناحيه نصب جت پمپ ها ، نصب شده اند . طراحي چك والوها همانند مي باشد .
  چك والوهاي نصب شده در پايين ترين قسمت جان ريبها شامل :
  • شير شماره 140.00.6101.725.000 در جان ريب شماره 13 ( سه شير ) .
  • شير شماره 140.00.6101.728.00در جان ريب شماره 15 ( دو شير طرف راست ) .
  • شير شماره 40.00.6101.728.002 در جان ريب شماره 15 ( دو شير طرف چپ ) .
  • شير شماره 140.00.6101.735.000 در هر جعبه ريب شماره 15 مي باشد .

  توصيف و عملكرد واحد شيرها :
  اين واحد در سيستم تهويه نصب شده است كه جهت حفاظت مخزن سوخت از خرابي درصورتي كه ورودي هواي سيستم تهويه بسته باشد ، در نظر گرفته شده است .
  واحد شيرها شامل دو شير مي باشد :
  • شير خلا
  • شير تنظيم فشار
  اين واحد شامل فلنج ، محفظه ، شير تنظيم فشار ، شير خلا ، متوقف كننده و پيچهاي اتصال مي باشد . شير ها و شير خلا با فنر در نشيمنگاه ، قرار مي گيرند .
  در فلنج ، شير تنظيم فشار و دو عدد اتصال فلنجي وجود دارد ، يكي براي محدود ساختن حركت كوپلينگ لوله ها و ديگري جهت اتصال واحد شير به جان اسپار عقب . نشيمنگاه شير خلا در شير تنظيم فشار قرار گرفته است . هنگاميكه شير تنظيم فشار باز مي شود ، شير خلا در نشيمنگاه قرار مي گيرد .
  هنگاميكه يك شير باز مي شود شير ديگر در محل نشيمنگاه فشرده مي شود .
  شير خلا در فشار p = 0.05-0.01 kgf/cm2 باز مي شود .
  شير تنظيم فشار در فشار p = 0.12-0.01 kgf/cm2 باز مي شود .
  توصيف و عملكرد شيرهاي شناور سيستم تهويه :
  شيرهاي شناور در درون مخازن سوخت در لوله هاي تخليه نصب شده اند. اين شيرها جهت تهويه بخش مخازن ، در چرخش لغزشي هواپيما در نظر گرفته شده اند .
  قانون عملكرد آن ، مسدود كردن شير قسمت flow – through با بالا رفتن سطح سوخت است . قطع جريان توسط وسيله شناور شير انجام مي شود . دو شير شناور در سيستم تهويه نصب شده اند .


  توصيف و عملكرد مخازن سوخت :
  مخازن سوخت جهت ذخيره سازي سوخت هواپيما در نظر گرفته شده اند . مخازن جعبه هاي محكم بال مي باشند كه توسط جان اسپارهاي جلو و عقب ، ريبها و پوسته هاي بالا و پايين بال شكل گرفته اند .
  در هر بال دو مخزن وجود دارد . مخازن در قسمتهاي قابل دسترس بال ، بين ريبهاي 3 و 24 قرار داده شده اند . جعبه بال بين ريب 24 و 25 جهت ذخيره سازي سوخت به كار برده نميشود . اين قسمت به عنوان بخش تهويه سيستم تهويه مخازن مورد استفاده قرار مي گيرد.
  مخازن سوخت توسط ريبهاي 13و 15 به سه قسمت تقسيم مي شود . در پايين ترين قسمت ريبها چك والوها نصب شده اند كه اجازه مي دهند سوخت ، تحت جريان گرانشي از بخش قبل از مصرف و قسمت كنسول بخش مصرف به بخش پمپ جريان پيدا كند .
  يك صفحه قابل تعويض در پوسته بالايي قابل دسترس بال وجود دارد . اين پوسته مسير قابل دسترس به لوله ها و واحدهاي سيستم سوخت را فراهم مي كند .
  فيلرهايي بر روي پوسته بالايي هر مخزن در ناحيه ريبهاي شماره 4و 15 وجود دارند كه جهت سوخت گيري از طريق بالاي بال در صورتي كه سوخت گيري تحت فشارتك نقطه أي ممكن نباشد در نظر گرفته شده اند .
  فيلرها توسط پوشش هاي با قابليت تعويض پذيري سريع بسته مي شود . اين پوشش ها در قسمت ابتدايي خود ، به وسيله رينگهاي لاستيكي آب بندي شده اند .
  جهت آب بندي مخازن اتصالات پيچي ، محل عبور ارتباط دهنده ها و محل بستن واحدها تركيبات آب بندكننده У3ΜЭС - 5Μ و رينگهاي لاستيكي آب بند كننده استفاده ميشود .
  در درون مخازن بخش هاي زير نصب شده اند :
   محفظه نصب پمپهاي الكتريكي
   جت پمپ
   لوله هاي سوخت
   لوله هاي مربوط به سيستمهاي الكتريكي پمپ
   لوله هاي سوخت بعد از سوئيچ پمپ
   شيرهاي شناور مخزن سيستم تهويه
   چك والوها
   شير تخليه آب
   انتقال دهنده مقادير سوخت و سيمهاي الكتريكي جهت انتقال
   سيستم سوئيچ هاي شاخص آب
   لوله هاي سيستم تهويه
   لوله هاي سيتم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي
   لوله هاي سيستم مصرف سوخت
  توصيف و عملكرد سيستم تهويه مخازن :
  1- كليات
  سيستم تهويه جهت محافظت مخازن سوخت از آسيب ديدگي و عملكرد صحيح سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي و سيستم مصرف سوخت بوسيله تنظيم فشار هواي درون مخزن با فشار اتمسفر در تمام شرايط ممكن در مورد عملكرد هواپيما در نظر گرفته شده است .
  در هواپيما دو سيستم تهويه مستقل و متقارن براي مخازن چپ و راست ساخته شده است كه شامل موارد زير است :
   بخش تهويه
   بخش ورودي هوا ( 4 )( شكل 1 )
   واحد چك والوها ( 5 ) كه شامل شير تخليه و شير تنظيم فشار است .
   شير شناور ( 7 )
   چك والو ( 1 )
   سوراخ تهويه ( 2 ) كه در قسمت عقب و بالاي بال در لوله هاي سيستم تهويه قرار دارد .
   لوله ها و كوپلينگها
   شير خلا و شير خلا فشار بالا در واحد شير اطمينان طراحي شده اند .


  دياگرام سيستم تهويه ( شكل 1 )
  2- توصيف و عملكرد
  تهويه بخشهاي مخازن ، توسط بخش تهويه انجام مي شود كه در بين ريبهاي 24 و 25 قرار دارد . ورودي هوا در پايين ترين سطح اين قسمت نصب شده است . از طريق ورودي هوا ، بخش هوا بطور ثابت اتمسفر متصل شده است .
  لوله هاي متصل به بخش تهويه از قسمت فضاي بالاي سوخت در بخشهاي مختلف از طريق تمام مخازن از ريب 3 تا فضاي بيروني ريب 24 گذرانده شده است . شاخه أي از لوله ها جهت اتصال شير شناور در قبل از ريب شماره 13 به خط لوله اصلي جوش داده شده است .
  شير شناور در انتهاي اين شاخه ها نصب شده است . در چرخش هواپيما به سمت چپ شير شناور سمت چپ توسط سوخت پر مي شود و اين شاخه از لوله را مسدود مي كند . در اين حالت تهويه بخش قبل از مصرف از طريق انتهاي باز خط لوله اصلي در نزديكي ريب 3 انجام مي شود .
  در چرخش به راست هواپيما ، هنگاميكه سوخت خط لوله هاي اصلي را پر مي كند شير شناور باز مي شود و تهويه از طريق انتهاي شاخه لوله ها انجام مي شود .
  تهويه بخش مصرف از طريق خط لوله اصلي كه آنرا به بخش قبل از مصرف متصل مي كند انجام مي شود . يك سوراخ در قسمت بيروني ريب 15 ، در خط لوله اصلي قرار دارد . تهويه بخش پمپ از طريق سوراخي كه در بالاي ريب 15 قرار دارد انجام مي شود .
  سوخت از بخش قبل از مصرف در اثر چرخش هواپيما به بخش تهويه رسيده و از طريق لوله هاي تخليه به اين بخش برمي گردد . چك والو در اين لوله ها نصب شده است .
  در هنگام گرفتگي ورودي هوا جهت حفظ مخزن از خرابي در طول تخليه سوخت ، مصرف سوخت يا سوخت گيري قسمت تهويه از طريق واحد شير اطمينان ( 5 ) (كه شامل شير خلا و شير تنظيم فشار است ) به اتمسفر متصل مي شود .
  شير خلا در حالت خلا مخزن تحت فشار ∆ p = 0.05 kgf/cm 2 عمل مي كند . اين شير از جمع شدن مخزن جلوگيري مي كند . شير تنظيم فشار در فشار ∆ p =0.12 kgf/cm2 بالاتر از فشار اتمسفر فعال مي شود .
  لوله هاي سيستم تهويه به سازه بال توسط كلمپها متصل شده اند . اين لوله ها داراي قطر (14 ، 25 ، 32 ، ميلي متر مي باشند ) و از آلياژ آلومينيم АΜΓ - 2Μ ساخته شده اند .
  توصيف و عملكرد جت پمپ :
  جت پمپها بصورت يك واحد هستند و هنگامي فعال مي شوند كه قدرت جريان به سيال منتقل شده انتقال داده شود . در اين حالت سيال منتقل شده توسط جريان فعال جذب شده و با آن مخلوط مي شود .
  پمپ شامل اجزاء متحرك نيست و شامل محفظه ، ورودي ، نازل و مخلوط كن مي باشد .
  سوخت فعال توسط پمپ از طريق نازل تأمين مي شود . در اين قسمت كه ورودي نصب شده است سوخت به وسيله سوخت فعال جذب شده و همراه با آن به بخش ديگر منتقل مي شود .
  توصيف و عملكرد توزيع سوخت :
  در اين بخش سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي و سيستم مصرف سوخت APU و موتور توضيح داده مي شود .
  توصيف و عملكرد سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي :
  1- توصيف :
  سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي جهت سوخت گيري هواپيما بوسيله تجهيزات سوخت گيري زميني در نظر گرفته شده كه توسط استاندارد محلي سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي انجام مي گردد .
  سيستم شامل موارد زير است :
   اتصالات سيستم سوخت گيري ( 1 ) ( OCT 1 11320 – 74 شكل 1 ) كه به منبع سوخت گيري متصل شده اند و سوخت را تحت فشار دريافت مي نمايند . چك والو اتصال ، مانع خروج جريان سوخت از لوله هاي سوخت گيري پس از قطع اتصال از منبع سوخت گيري مي شود .
   قطع كننده كنترل شده ( 2 ) كه در حالت اضطراري از ادامه سوخت گيري با دريافت سيگنال از سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي جلوگيري ميكند.
   دو شير سوخت گيري قطع كننده الكتريكي ( b ) ( شماره A 768600 ) . اين شيرها جهت مسدود كردن دستي لوله هاي سوخت گيري پس از سوخت گيري مورد نياز مخازن در نظر گرفته شده اند كه بطور اتوماتيك لوله هاي سوخت گيري را پس از سوخت گيري كامل مخازن و همچنين در اثر دريافت سيگنال اضطراري از سيستم سوخت گيري تحت فشار در هنگام سوخت گيري را مسدود مي كند .
   دو چك والو ( 7 ) . اين شيرها جهت مسدود نمودن لوله هاي سيستم
  سوخت رساني به موتور در هنگام سوخت گيري از طريق سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي در نظر گرفته شده اند .
   دو چك والو ( 19 ) . اين شيرها جهت مسدود نمودن لوله هاي سوخت گيري اصلي در هنگام جريان سوخت ، در لوله هاي سوخت گيري در هنگام مصرف سوخت در نظر گرفته شده اند .
   يك شير اطمينان گرمائي . اين شير جهت جلوگيري از خرابي خط لوله هاي اصلي و لوله هاي انتقال سوخت در اثر انبساط سوخت بواسطة گرما هنگاميكه هر دو شير شماره ( b ) و قطع كننده شماره ( 2 ) بسته ميباشند در نظر گرفته شده است.
   شير خلا ( 10 ) . جهت حفاظت خط لوله اصلي و لوله هاي انتقال در برابر
  جمع شدن آنها به خاطر خلا ايجاد شده توسط مكش سوخت از طريق لوله ها بعد از اتمام سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي در نظر گرفته شده است .
   دو شير فنري ( 13 ) . اين شير ها جهت حفاظت بخش مخازن مصرف از خرابي در اثر پر شدن بيش از اندازه و بالارفتن فشار ∆p ≥ 0.25 kgf/cm2 در نظر گرفته شده است . در اين حالت سوخت موجود به مخازن بخش تهويه از طريق اين چك والو تخليه مي شود .
   سوئيچ فشار ( 3 ) ( СДΓ - 5А) . جهت نشان دادن فشار سوخت در خط لوله اصلي كه بالاتر از 5 kgf/cm2 در هنگام سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي افزايش مي يابد .
   دو عدد سوئيچ فشار ( 16 ) ( СΓД – 0.1Μ ) . كه نشان دهنده فشار هوا در مخازن هنگاميكه به مقدار بحراني 0.2 kgf/cm2 افزايش مي يابد .
   لوله هاي اصلي ( 5 )
   لوله هاي انتقال ( 9 ) كه سوخت شيرهاي سوخت گيري را تأمين مي كنند .
   لوله هاي سوخت گرانشي ( 12 ) . جهت تأمين سوخت بخش قبل از مصرف مخزن پس از پر شدن بخش مصرف مي باشد .
   بخش خط لوله هاي ( 11 ) سيستم تأمين سوخت موتور
   خط لوله سوخت گيري بخش مصرف مخازن ( 18 )
   صفحه كنترل سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي ( 4 ) ( ПΚУ 3 – 140 )
   اتصال سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي در قسمت جلويي ارابه فرود در سطح فريم شماره 19 نصب شده است . در قسمت ابتدايي خط لوله هاي اصلي ( از اتصال سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي تا اسپار جلويي بال)
  قطع كننده كنترل شده نصب شده است . بعد از قطع كننده ، سوئيچ فشار شماره 3 به اين لوله متصل شده است . اين سوئيچ فشار در نبشي پوسته بدنه و در استرينگر شماره 10 پرچ شده است . اين سوئيچ بوسيله لوله أي به قطر كم به خط لوله اصلي متصل شده است .
  خط لوله اصلي از سطح فريم شماره 19 بين استرينگرهاي شماره 9 و 10 تا بدنه ادامه پيدا مي كند سپس در كابين مسافرين در طول فريم هاي شماره 19 و 20 به طرف بالا حركت مي كند . در قسمت استرينگرهاي 16 و 27 خط لوله اصلي از بدنه و قسمت بال مركزي بيرون مي رود . سپس به سمت اسپار جلو در بين ريبهاي شماره 2 و 3 حركت مي كند . اتصال خط لوله به استرينگرهاي بدنه بوسيله كلمپهايي كه داراي آستر لاستيكي هستند انجام مي شود .
  قبل از اسپار جلو خط لوله اصلي به خط لوله انتقالي افقي متصل مي شود . ( با قطر گلوئي 15 ميلي متر ) . خط لوله انتقال در طول جان اسپار حركت مي كند . اين خط لوله بين فلنجهاي ورودي شيرهاي سوخت گيري قطع كننده الكتريكي چپ و راست مربوط به خود قرار دارد . اين شيرها درقسمت جلو جان اسپار بين ريبهاي 3 و 4 نصب شده اند . ( سمت چپ و راست ) .
   شير اطمينان گرمائي . قبل از ورودي فلنج ، شيرهاي سوخت گيري راست ، به خط لوله انتقال متصل شده است . اين شير در قسمت جلويي جان اسپار نصب شده و بوسيله لوله أي با قطر كم به لوله هاي انتقال متصل مي شود . اين لوله از شير خلا به سطح جلوئي بار حركت مي كند ، قسمت انتهايي لوله به سمت پايين حركت ميكند .
   در پشت شيرهاي سوخت گيري لوله هاي سوخت گيري از درون مخازن در طول ديواره هاي جلويي از ريب شماره 4 تا بيرون ريب شماره 15 حركت مي كند . انتهاي لوله ها به سمت پايين جهت داده شده است . خط لوله سيستم تأمين سوخت موتور قبل از ريب شماره 4 بوسيله چك والوها به خط لوله سوخت گيري متصل شده است.
  در درون مخازن ، لوله ها به نبشي هاي ريب بوسيله كلمپهاي بدون آستر لاستيكي متصل شده اند .
   لوله هاي سوخت گيري گرانشي . در طول ديواره مخازن عقب از ريب هاي شماره 13 تا بيرون ريب شماره 23 گذرانده شده است . انتهاي لوله ها قبل از ريب شماره 13 و در بيرون ريب شماره 23 به سمت بالايي ديواره مخزن جهت داده شده اند .
   سوخت موجود از بخش مصرف به بخش تهويه ( هنگاميكه فشار بالاتر از
  kgf/cm225/0 مي باشد ) از طريق لوله هايي كه در طول ديواره هاي مخازن جلو از ريب 18 تا ريب 24 گذرانده شده اند ، جريان مي يابد . انتهاي لوله ها قبل از ريب شماره 18 به سمت بالايي بال جهت داده شده است . چك والوهاي فنري بر روي ريب شماره 24 در انتهاي لوله ها نصب شده اند .
   سوئيچ هاي فشار ( 15 ) . در جفت مخازن بيروني ديواره اسپار جلو در سطح ريب شماره 16 نصب شده اند . اين سوئيچها بوسيله لوله هايي با قطر كم به مقطع اتصال، متصل شده اند . سطح اتصال به يك زانويي 90 درجه نصب شده بر جان اسپار جلو در سطح ريب 16 متصل شده است .
   نيروي الكتريكي لازم جهت سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي هنگاميكه ولتاژ 27 ولت در سيستم الكتريكي هواپيما قابل دسترس مي باشد تأمين ميشود . هنگاميكه اين ولتاژ در دسترس نباشد ، نيروي الكتريكي از طريق باطريهاي ذخيره سازي شماره 2 تأمين مي شود .
   موقعيت كنترلرها و شاخصهاي سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي در شكل 2 نشان داده شده است .
   كنترل سوخت گيري از طريق صفحه كنترل سوخت گيري انجام مي شود .
   باز نمودن شير سوخت گيري توسط سوئيچ انتخابگر شيرهاي filling انجام مي شود . با باز شدن سه شير سوخت گيري به دو صورت زير انجام مي شود .
  1. بصورت دستي ، بوسيله سوئيچ انتخابگر شيرهاي filling .
  2. بصورت اتوماتيك در واحد اندازه گيري سوخت ( БΤИ - 140Μ ) . در هنگام اتمام سوخت گيري و در سيگنالهاي سوئيچهاي فشار هنگاميكه فشار درون مخازن بيشتر از kgf/cm2 2/0 مي باشد ، انجام مي شود .
   باز شدن قطع كننده كنترل شده بوسيله اهرم انجام ميشود . بستن قطع كننده بصورت اتوماتيك به سه صورت زير انجام ميشود :
  1. اگر ولتاژ 27 ولت از صفحه كنترل قطع شود .
  2. درصورت ارسال سيگنال واحد اندازه گيري سوخت ، در اتمام سوخت گيري .
  3. درصورت ارسال سيگنال سوئيچ فشار هنگاميكه فشار درون مخازن بيشتر از kgf/cm2 2/0 باشد .
   سوئيچهاي نشان دهنده سطح سوخت ، كه در انتقال دهنده هاي سيستم
  اندازه گيري سوخت نصب شده اند . و با سيگنال ارسالي از سطح سوخت درون مخزن عمل مي كنند . اين سيگنالها به واحد اندازه گيري سوخت منتقل ميشود . اين واحد سيگنالها را به صفحه كنترل سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي انتقال ميدهد .
   دو سوئيچ مشخص كننده سطح سوخت ، در هر انتقال دهنده سوخت وجود دارد كه در بخش قبل از مصرف بال چپ و راست نصب شده اند .
   سوئيچهاي سطح پايين سيگنالهايي جهت بستن شير سوخت گيري انتقال ميدهند.
   سوئيچهاي سطح بالا سيگنالهايي جهت بستن شيرهاي سوخت گيري و قطع كننده كنترل شده ، بوقهاي هشدار دهنده و اعلام توقف سوخت در صفحه در هنگام سوخت گيري منتقل ميكند .
   واحد اندازه گيري سوخت مقادير اندازه گيري شده سوخت را در بال چپ و راست به نشانگرهاي صفحه سوخت گيري منتقل ميكند .
  دياگرام سيستم سوخت گيري تحت فشار تك نقطه أي ( شكل 1 )

  2- توصيف و عملكرد اتصال سيستم سوختگيري تحت فشار تك نقطه أي ( ΟСΤ 1 11320 – 74 ) :
  اتصال اين سيستم يك نوع واحد شير است كه شامل محفظه ( 2 ) شكل 1 ، شير ( 7 ) مي باشد . در حالت بسته ، شير بوسيله يك فنر به فلنج ( 3 ) فشرده ميشود . يك شانه بر روي فلنج قرار دارد كه جهت حفاظت پوسته از شير بسته شده و منبع سوخت گيري در طول سوخت گيري هواپيما مورد استفاده قرار مي گيرد . پوسته جهت محكم نمودن اتصال در حالت موقعيت بسته در نظر گرفته شده است و با يك پيچ ( 6 ) به فلنج فشرده ميشود . در سوخت گيري هواپيما پوسته از اتصال جدا ميشود . اتصال از طريق آداپتور ( 1 ) از سازه محافظت مي شود . آداپتور بوسيله پيچ به محفظه اتصال متصل شده است .
  هنگاميكه منبع سوخت گيري متصل مي شود ، پين روي واحد منبع شير را هل مي دهد و سوخت از منبع به درون لوله هاي سوخت گيري حركت مي كند . در هنگاميكه واحد منبع سوخت گيري از اتصال سيستم سو خت گيري تحت فشار تك نقطه أي جدا مي شود ، فنر شير را به روي فلنج بر ميگرداند . اين عمل از نشتي سوخت در لوله هاي سوخت گيري جلوگيري مي كند .
  استحكام اتصال توسط رينگهاي آب بندي لاستيكي تأمين مي شود.
  توصيف و عملكرد درپوش فيلر :
  درپوش فيلر جهت اطمينان از بسته بودن فيلر بعد از سوخت گيري از طريق بالاي بال مخازن در نظر گرفته شده است . فيلر در پوسته در سطح بالايي بال ساخته شده است . طراحي فيلر شامل اجزاء ، اطمينان ثابت شدن درپوش فيلر در آن و محكم بودن اتصال بين درپوش فيلر و فيلر ميباشد . درپوش فيلر وسيله أي با قابليت تعويض سريع مي باشد .
  طرح درپوش فيلر شامل محفظه أي (2) با قسمت بالايي بشكل قارچ ، سوراخي در مركز و دو سوراخ قطري كه بصورت طولي در قسمت پايين قرار دارند . در شكاف قطري (1) cross pace نصب شده است . cross pace شامل دو شانه قطري است كه در هنگام چرخش در پوش فيلر حول محور خودش ، اين شانه ها وارد رينگ نگهدارنده درپوش ميشوند .
  محفظه درپوش فيلر و cross pace بطور همزمان بدور محور معمول خود مي چرخند . محفظه درپوش فيلر بوش دندانه دار (9) نصب شده است . بوش در درون شكافهاي قطري محفظه توسط دندانه هاي خود ثابت شده است .
  در درون بوش دندانه دار پيچ شماره 3 پيچ شده ميشود . پيچ در base شماره 11 آزاد ميباشد.
  Base در سوراخ مركزي cross pace نصب شده است . دندانه هاي طولي دروني در روي پيچ شماره 3 وجود دارد . اين دندانه ها با دندانه هاي شير شماره 5 درگير ميباشد . در حالتيكه درپوش فيلر بسته است ، تسمه لاستيكي شير بوسيله يك فنر به نشيمنگاه شماره 4 فشرده ميشود . نشيمنگاه در مركز محفظه شماره 2 درپوش فيلر مي چرخد .
  درحالت بسته علامت شعاعي بر روي سطح درپوش فيلر با علامت موقعيت بسته شماره 16 منتقل مي شود و شير در نقطه مسطحه خود در نشيمنگاه ثابت ميشود .
  #1 ارسال شده در تاريخ April 19th, 2009 در ساعت 22:06:29

 2. The Following User Says Thank You to falcon For This Useful Post:

  بهرام 0098 (September 18th, 2009)

 3. سجیل ?????? ??
  سجیل

  كارشناس هوانوردي
  July 2008
  کره زمین
  7,142
  تعداد تشکر : 8,236
  Thanked 7,822 Times in 3,114 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 869

  ??? ??? RE: عملكرد و توصيف كلي سيستم سوخت رساني هواپيماي ايران 140

  با تشکر از شما به خاطر مطالب خوبتان

  با این تفاسیر از نظر شما به عنوان یک خلبان و کارشناس

  هواپیمای ایران 140 را چگونه ارزیابی می کنید نقاط ضعف و قوت (و ایا اصلا به درد کشور ما می خورد ) و بهترین هواپیمای منطقه ای توربوپراپ برای ما با در نظر گرفتن تحریم [size=medium][/size]
  #2 ارسال شده در تاريخ April 19th, 2009 در ساعت 22:25:43

 4. falcon ?????? ??
  falcon
  هوانورد عادی - گروهبان سوم
  April 2009
  esfehan
  34
  تعداد تشکر : 2
  Thanked 86 Times in 20 Posts

  ??? ??? RE: عملكرد و توصيف كلي سيستم سوخت رساني هواپيماي ايران 140

  سلام.
  دوست عزیز اگر از هر خلبانی که روی یک هواپیما پرواز میکند بپرسید هواپیمایی که با ان پرواز میکنید چجور هواپیمایی هست مسلما میگوید بهترین هواپیما است.
  اما در کل باید بگویم ایران 140 یک هواپیما منطقه ای واقعا خوبه.
  به درد این مملکت میخورد.
  با وجود تحریم های ایران , این پروژه یک صنعت ملی به حساب میاد.
  پس باید به این صنعت ملی احترام گذاشت.
  نه اینکه تبلیغ منفی کنیم.
  ممنون
  #3 ارسال شده در تاريخ April 20th, 2009 در ساعت 20:22:20

????? ????? ??? ?????

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0