خانلري:‌ محدوديت‌ شرکت‌ هواپيمايي‌ ماهان‌ در اتحاديه‌ اروپا بزودي‌ برطرف‌ مي‌ شود
.
رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ گفت‌:‌ در مذاکرات‌ هيات‌ ايراني‌ با اعضاي‌ کميسيون‌ ايمني‌ هوانوردي‌ اتحاديه‌ اروپا در حاشيه‌ اجلاس‌ جهاني‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هوانوردي‌ ‌ ايکائو‌ بر رفع سريعتر محدوديت‌ شرکت‌ هاي‌ هواپيمايي‌ ايراني‌ از جمله‌ ماهان‌ تاکيد شد‌.

حسين‌ خانلري‌ در مصاحبه‌ با خبرنگار اقتصادي‌ واحد مرکزي‌ خبر ‌ گفت‌ ‌ در اين‌ مذاکرات‌ موضع جدي‌ ايران‌ مبني‌ بر کوتاه‌ شدن‌ زمان‌ اين‌ محدوديت‌ ها اعلام‌ و قرار شد به‌ محض‌ برطرف‌ شدن‌ ايرادهاي‌ مطرح‌ شده‌ ‌ پرواز هواپيماهاي‌ شرکت‌ ماهان‌ به‌ فرودگاه‌ هاي‌ اروپايي‌ از سر گرفته‌ شود‌.

وي‌ تصريح‌ کرد ‌ با اقدامات‌ خوبي‌ که‌ کارشناسان‌ شرکت‌ هاي‌ هواپيمايي‌ داخلي‌ و سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ در حال‌ انجام‌ دارند ‌ پيش‌ بيني‌ مي‌ شود مدت‌ اين‌ محدوديت‌ ها به‌ حداقل‌ برسد‌.

رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ وضع حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ ايران‌ را در مقايسه‌ با کشورهاي‌ منطقه‌ مطلوب‌ دانست‌ و افزود ‌ انتظار دولت‌ از اين‌ بخش‌ ‌ ارتقاي‌ بيشتر ايمني‌ و سلامت‌ پروازها ‌ بهبود وضع ارائه‌ خدمات‌ هوايي‌ و افزايش‌ رضايتمندي‌ مردم‌ است‌‌.

خانلري‌ با اشاره‌ به‌ افزايش‌ قيمت‌ بليت‌ پروازهاي‌ داخلي‌ در تابستان‌ امسال‌ گفت‌: این‌ افزايش‌ قيمت‌ ‌ فرصتي‌ است‌ تا شرکت‌ هاي‌ هواپيمايي‌ توان‌ خود را براي‌ افزايش‌ ايمني‌ بکار گيرند چون‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ اجازه‌ پرواز به‌ هواپيماي‌ داراي‌ ايراد فني‌ ‌ نمي‌ دهد‌.

وي‌ گفت‌ ‌ اين‌ سازمان‌ در خصوص‌ رعايت‌ استانداردهاي‌ پروازي‌ ‌100‌درصد مقررات‌ بين‌ المللي‌ را رعايت‌ مي‌ کند‌.

رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ با اشاره‌ به‌ افزايش‌ ‌40‌ درصدي‌ تقاضاي‌ سفر با هواپيما در تابستان‌ گفت:‌ پيش‌ بيني‌ مي‌ شود تعداد سفرها در سالجاري‌ در مقايسه‌ با سال‌ گذشته‌ ‌30‌ درصد افزايش‌ يابد‌.

خانلري‌ در ادامه‌ گفت‌:‌ بررسي‌ هاي‌ اماري‌ نشان‌ مي‌ دهد قشرهاي‌ مختلف‌ جامعه‌ از هواپيما به‌ عنوان‌ پرسرعت‌ ترين‌ وسيله‌ سفر استفاده‌ مي‌ کنند و ايجاد امکان‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ در سراسر کشور به‌ ويژه‌ مناطق‌ کمتر توسعه‌ يافته‌ از برنامه‌ هاي‌ اين‌ سازمان‌ است‌‌.

رئيس‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ کشوري‌ همچنين‌ با اشاره‌ به‌ تاخيرهاي‌ ازاردهنده‌ در برخي‌ پروازهاي‌ داخلي‌ در تابستان‌ افزود ‌ اصلي‌ ترين‌ علت‌ اين‌ تاخيرها تعادل‌ نداشتن‌ عرضه‌ با تقاضاست‌‌.

خانلري‌ تصريح‌ کرد ‌به‌ شرکت‌ هاي‌ هواپيمايي‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌ پس‌ از ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ و افزايش‌ مجدد تقاضاي‌ سفرهاي‌ هوايي‌ به‌ گونه‌ اي‌ برنامه‌ ريزي‌ کنند که‌ مردم‌ با مشکلات‌ کمتري‌ مواجه‌ شوند‌.
.
واحد مرکزي‌ خبر