كانون مهمانداران هواپيمايي جمهوري اسلامي اعلام كرد در صورت ادامه مشكلات كاري مهمانداران هواپيمايي ايران، و عدم ارايه پاسخي از سوي مسئولان شركت غير قانوني مهمانداري هواپيمايي هما، احتمال بروز مسائلي به شكل تجمع و اعتراض وجود خواهد داشت.

به گزارش "تیک آف" يكي از اعضاي هيات مديره كانون مهمانداران هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بيان كرد:«در صورت نتيجه ندادن نامه‌نگاري‌هايي كه براي حل مشكلات مهمانداران به سازمانهاي مختلف انجام گرفت؛ اين جمع از مهمانداران درصدد اعتراض وسيعي برخواهند آمد و به احتمال قوي در تاريخ دهم ارديبهشت ماه سال جاري تمامي مهمانداران با يونيفورم مقابل دفتر رياست جمهوري تجمع خواهند كرد.»


به گفته يكي از اعضاي كانون مهمانداران؛ اين تجمع به معناي اعتراض است نه اعتصاب. چون اعتصاب مهمانداران هواپيمايي يك كشور ابعاد منفي در سطح جهان خواهد داشت. اما به ناچار و به دليل ناديده گرفتن حق و حقوق شغلي مهمانداران مجبور به واكنش هستيم.

خبرگزاري ميراث فرهنگي دراين باره گزارش داده است كه ،پيش از اين مهمانداران در روز 22 فروردين 88 مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كرده بودند.

بنا به اين گزارش ،مهمانداران هواپيمايي براين باورند كه؛ شركت «مهمانداري هما» زيرنظر صندوق بازنشستگي هما فعاليت مي‌كند كه تمامي بودجه و امكانات اين شركت توسط هما تامين مي‌شود. اين شركت مهمانداران را استخدام مي‌كند.

يكي از اين مهمانداران گفت:« در سال 64 دولت به برخي از شركتها اجازه داد كه شركت پيمانكاري فقط در مسائل خاص داشته باشند اما به بقيه مشاغلي كه تخصص خاص لازم دارد؛ اجازه نداد که شرکت هاي اقماري تشکيل دهند. در شركت مهمانداري هما اين كار انجام مي‌شود. دولت نهم در تاريخ 26 آبان ماه سال گذشته به ارگانها تاكيد كرد كه بايد شركتهاي اقماري برچيده شود. اما اين شركت هنوز پابرجاست. مديرعامل هما هم دستور انحلال اين شركت را داده بود اما آنقدر قدرت ندارد كه آن را منحل كند! و درحال حاضر اين شركت قراردادهاي 3 ماهه مي بندد. نمي‌دانيم ماندن اين شركت براي چه كساني سودآور است.»