کاپيتان "حسين خانلري" که به همراه هيات وزير راه و ترابري ايران به بغداد سفر کرده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: سازمان هواپيمايي کشوري در راستاي اين سياست تمهيداتي انديشيده که از جمله آن، دعوت از شرکت هاي خصوصي و افراد حقيقي و حقوقي است که توانايي سرمايه گذاري در اين زمينه را دارند.
وي اضافه کرد: "ما از آنها براي راه اندازي شرکت هاي هواپيمايي خصوصي دعوت کرديم مشرط به اين که هواپيماهاي نو و با عمر پايين وارد ناوگان پرواز کشوري کنند."
کاپيتان خانلري ابراز اميدواري کرد، روند رو به رشد ناوگان پرواز درسال 88 همانند سال 87 ادامه يابد و رشد چشمگيري در اين خصوص داشته باشيم.
وي ادامه داد ، رويکرد دولت نهم در خصوص ناوگان هوايي ، افزايش تعداد صندلي پرواز و ناوگان پرواز بوده که در اين راستا در سال گذشته با 28 درصد رشد51 فروند هواپيما به ناوگان پرواز اضافه کرديم.
رييس سازمان هواپيمايي کشوري ، رشد صندلي هاي پرواز را به ميزان 51 درصد اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 11 هزار صندلي پرواز به ناوگان هوايي کشور اضافه شد.
سازمان هواپيمايي کشوري اميدوار است که تا نيمه امسال تعداد صندلي و ناوگان پرواز به 25 درصد رشد برسد و در پايان سال 88 اين رقم رشد چشمگيرتري داشته باشد.
از کاپيتان خانلري در خصوص تحريم ها سووال شد که وي در پاسخ گفت: تحريم ها نه تنها باعث پسگرد در کار ناوگان هوايي نشده بلکه سازمان هواپيمايي را تشويق و ترغيب کرده است که به خود بيشتر اعتماد کرده و روي پايش بايستد.
جا به جايي بيش از 20 ميليون مسافر داخلي و خارجي که بيش از 12 ميليون و 800 هزار تن از آنان ، مسافران داخلي بوده اند از طريق ناوگان هوايي کشوري انجام شده است که به گفته کاپيتان خانلري بهترين دليل براي بي اثر بودن تحريم ها نيز همين استقبال و اعتماد بيشتر مردم به ناوگان هوايي کشور است.
وي تاکيد کرد که تحريم ها باعث پويايي و شکوفايي استعدادهاي داخلي شده و ما از متخصصان و کارشناسان خود در همه بخش ها از جمله ناوگان پرواز و تعمير و نگهداري و حفظ هواپيماها استفاده کرديم و خريد 51 فروند هواپيماي جديد در سال گذشته نشان مي دهد که تحريم ها اثري نداشته است.
وي اضافه کرد: "امروز خلبانان ماهر ايراني حرف اول را در دنيا مي زنند و در زمينه تعمير و نگهداري نيز ما حرف اول را مي زنيم ."
وي در پايان اين گفت وگو با اشاره به جا به جايي بيش از يک ميليون و 640 هزار مسافر در تعطيلات نوروزي امسال گفت: همه اين نقل و انتقال ها در ايمني کامل انجام شده و هيچ مورد حادثه اي اتفاق نيفتاده است.