رييس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با توجه به اينكه سرويس اطلاعات هوانوردي مركزيت كليه فعاليت‌هاي مرتبط با عمليات پرواز و هوانوردي را دارد هرگونه نقصان و كاستي در ارائه سرويس اطلاعات هوانوردي كه با الزامات جديد هوانوردي مطابقت نداشته باشد زمينه‌ساز ريسك در ايمني هوانوردي است.به گزارش خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاپيتان حسين خانلري ـ معاون وزير راه و ترابري ـ امروز در نخستين اجلاس منطقه‌اي هوانوردي كه با حضور 13 كشور در ايران برگزار شده بود، اظهار كرد: با گسترش فعاليت‌هاي هوانوردي و رشد روزافزون ترافيك هوايي، سرويس سنتي اطلاعات هوانوردي پاسخگوي نيازها و الزامات كاربران نخواهد بود.وي تصريح كرد: نقش و اهميت سرويس اطلاعات هوانوردي با بروز و معرفي مفاهيم نوين هوانوردي و ساير روش‌هاي ناوبري مبتني بر داده‌هاي هوانوردي به شدت تاثيرگذار است و هرگونه كاستي در ارائه‌ي اين اطلاعات كه با الزامات جديد هوانوردي مطابقت نداشته باشد زمينه‌ساز ريسك در ايمني هوانوردي مي‌شود.رييس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: سيستم‌هاي ناوبري نوين به شدت تحت تاثير اطلاعات هوانوردي هستند لذا ضروري است همگام با رشد اين الزامات ارتقاء كيفي و كمي سرويس AIS صورت گيرد.خانلري تاكيد كرد: لازم است مفاهيم جديد اطلاعات هوانوردي در قالب مفهوم جامع AIM برآورده شود تا اطلاعات هوانوردي درست را در زمان مناسب به افراد ارائه دهد.