هواپیماهای نوسازی شده‌ی نیروی هوایی امریکا تحویل داده می‌شوند
.

.
واحد ویچیتای کمپانی بوئینگ اولین فروند از هواپیماهای نوسازی شده‌ی E-4B نیروی هوایی را به این گروه تحویل می‌دهد. تحویل این هواپیما پس از اجرای عملیات نوسازی آن تحت برنامه‌ی تعمیر و نگه‌داری کلی مدون (PDM) صورت می‌پذیرد. 4 فروند از این هواپیما از سوی نیروی هوایی در اختیار کمپانی بوئینگ قرار گرفته است و هرفروند پس از اجرای عملیات نوسازی مورد بررسی و آزمایشات عملکردی قرار خواهد گرفت. تحویل این هواپیماها به بوئینگ از آن جهت صورت گرفته است که این هواپیماها در واقع مدلی تغییر یافته از b-747-200 است که در اختیار نیروی هوایی قرار گرفته و سیستم‌های ناوبری و نظامی موردنیاز بر روی آن نصب شده است.
.
منبع: www.boeing.com
www.avia.ir