چين مركز فضايي جديد احداث مي‌كند
.
چين قصد دارد يك مركز فضايي جديد در منطقه "ون چانگ "استان "هاي نن" در جنوب اين كشور ايجاد كند.


به گزارش روز دوشنبه كميسيون مركزي نظامي و دولت چين، اين مركز با هدف به خدمت گرفتن راكت‌هاي حامل و فضاپيماهاي نسل جديد ساخته مي‌شود.

از اين مركز براي پرتاب ماهواره‌هاي سنگين و ايستگاه‌هاي فضايي بزرگ و ماهواره ‌هاي كاوشگر فضا استفاده خواهد شد.

هاي نن در جنوبي‌ترين نقطه چين، در ارتفاع پايين قرار دارد و براي پرتاب ماهواره ‌هاي نسل جديد مكان مناسبي است.

روزنامه "چاينا ديلي" چاپ پكن بدون اشاره به زمان ساخت اين مركز گزارش كرد اين طرح به تصويب دولت و ارتش رسيده است .

دولت چين سال ‪ ۱۹۸۵‬ميلادي ساخت پايگاه‌هاي پرتاب راكت‌هاي حامل را آغاز كرد و تاكنون ‪ ۱۰۰‬پرتاب از اين پايگاه‌ها انجام شده است .
.
www.irna.ir