تاخير در پرواز امروز برخي هواپيماها در فرودگاه مهرآباد باعث اعتراض مسافران شد.

به گزارش ایسنا - به دليل پرواز نكردن به موقع هواپيماهاي تهران ـ‌ اهواز، تهران ـ بوشهر، تهران ـ تبريز و تهران ـ زاهدان از فرودگاه مهرآباد تهران، امروز برخي از شهروندان در تماس با اين خبرگزاري خواستار پاسخگويي مسولان در اين زمينه شدند.

رضا جعفرزاده ـ سخنگوي هواپيمايي كشوري - در اين رابطه گفت: به دليل بروز نقص فني در هواپيماي پرواز تهران ـ بوشهر و تهران ـ اهواز، تاخيري در اين دو پرواز به وجود آمد كه به صورت انعكاسي بر پروازهاي ديگر هم تاثيرگذار گذاشت.

او افزود: نقص فني اين دو هواپيما برطرف شده و مسافران پرواز تهران ـ اهواز و تهران ـ تبريز در حال سوار شدن به هواپيما هستند، اما پرواز تهران ـ بوشهر با كمي تاخير همراه خواهد بود.

وي افزود: پرواز تهران ـ زاهدان هم با تاخير بيشتري همراه است كه اين موضوع به مسافران آن اعلام شده و قرار است ساعت 17 امروز پرواز انجام شود.

گفتني است، يكي از پروازهاي امروز ورودي از عربستان سعودي به ايران نيز با دو ساعت تاخير در فرودگاه مهرآباد نشست.