نیاز استان سمنان برای خرید هواپیمای فوق سبک
.
مدير كل حفاظت محيط زيست استان سمنان گفت: با بهره‌برداري از پروژه‌هاي مصوب سفر هيات دولت بخش عمده مشكل فضاي ساختماني مورد نياز محيط زيست اين استان برطرف مي‌شود.

"حسينعلي ابراهيمي‌كارنامي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا مصوبات هيات دولت در حوزه محيط زيست اين استان را بي‌نظير دانست و افزود: با توجه به‌اينكه احياي زيستگاه‌ها با اعتبارات سالانه نيز انجام مي‌شود،مشكل اصلي اين اداره كل، كمبود فضاهاي ساختماني در استان سمنان بود.

وي احداث ساختمان محيط باني در مهديشهر و مجن را از مصوبات هيات دولت عنوان كرد و گفت: براي اجراي اين طرح مبادله موافقت‌نامه انجام شده و در مرحله تامين زمين قرار دارد كه پس از اين مرحله، مشاور براي تهيه نقشه و اجراي پروژه انتخاب مي‌شود. وي افزود: اين طرح تا پايان سال مالي ‪ ۸۶‬نهايي مي‌شود.

ابراهيمي ايجاد ايستگاه تحقيقات زيست محيطي در پارك ملي كوير گرمسار و ذخيره‌گاه زيست كره توران شاهرود را نيز از مصوبات سفر عنوان كرد و گفت:
پس از تامين زمين مورد نياز براي ايجاد ايستگاه تحقيقات زيست محيطي پارك ملي كوير، مشاور براي اجراي اين طرح انتخاب مي‌شود.

وي با بيان اينكه كار مقدماتي ايجاد اين ايستگاه در توران امسال آغاز مي‌شود افزود:ايستگاه‌هاي تحقيقاتي در توران و پارك ملي كوير تا پايان سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسند.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان سمنان ايجاد پارك‌هاي طبيعت در سمنان شاهرود، گرمسار و دامغان را نيز از مصوبات سفر ذكر كرد و گفت: اين طرح نيز در مراحل پاياني مناقصه و انتخاب مشاور قرار دارد.

وي طراحي و توسعه احداث شبكه بي‌سيم و تجهيز مناطق به خودروي مورد نياز را نيز از مصوبات سفر دانست و افزود: اين طرح در زمان‌حاضر ‪ ۵۰‬درصد پيشرفت دارد.

وي با بيان اينكه اين اداره كل، پيگير خريداري ايستگاه ثابت سنجش آلودگي هوا در سمنان است گفت: ايجاد موزه تاريخ طبيعي در سمنان و شاهرود نيز از مصوبات سفر است كه كار مقدماتي آن امسال آغاز شده و در سال ‪ ۸۷‬به بهره‌برداري مي‌رسند.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان سمنان با اشاره به تفاهم‌نامه استاندار سمنان با رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور براي اختصاص هواپيماي فوق سبك (پرنده‌هاي فوق سبك) گفت: استان سمنان متقاضي شش فروند از اين نوع هواپيما براي بازديد از مناطق تحت پوشش محيط زيست است.

وي ابراز اميدواري كرد: با خريد اين هواپيما در سطح ملي، تعدادي نيز به استان سمنان اختصاص يابد
irna.ir