مقامات نظامي امريکا خبر دادند كه درصددند تا سال 2030 نوعي از اين هواپيماي جاسوسي را که به اندازه يک حشره است، توليد نمايند.
به گزارش روزنامه شيکاگو تريبون، اين هواپيماها يا "MAV"، هواپيماهاي کوچکي هستند که در مقايسه با هواپيماهاي بدون سرنشين کنوني، داراي مزيت هاي بسياري هستند. هواپيماهاي کنوني به مراتب بزرگتر بوده و نهايتاً در ارتفاع 30 هزار پايي پرواز مي کنند.
اين روزنامه به نقل از "مارک لوئيز" رئيس گروه دانشمندان نيروي هوايي پايگاه هوايي "رايت پترسون" نزديک ديتون اوهايو مي نويسد: اين ها يکي از اقلام و تجهيزاتي هستند که مي تواند در آينده سرنوشت ساز باشد و نتيجه جنگ را تغيير دهد.
به گفته مقامات، براساس اين هدف که در آينده نزديک تحقق خواهد يافت، تا سال 2015 هواپيماي بدون سرنشين به اندازه يک پرنده توليد مي کند و تا سال 2030 نيروي هوايي مي خواهد يک هواپيماي بدون سرنشين به اندازه يک حشره را آماده کند.
اين نوع هواپيماها قادرند به سرعت ارتفاع خود را کاهش داده و پايين بيايند تا به عمليات جاسوسي از تحرکات نيروها مبادرت ورزند و چه بسا مهمات و مواد منفجره را براي کشتن نيروهاي دشمن با خود حمل کنند.
شيكاگو تريبون در ادامه مي نويسد: اما دانشمندان در مسير يافتن راههايي براي اين که اين هواپيماها براي مدت طولاني قادر به پرواز باشند و در نتيجه مفيد و کارآمد واقع شوند و نيز اين که چگونه آنها را فرود آورد، با چالش هاي بزرگي مواجه هستند.

تصویری از این هواپیماها
تصویری از این هواپیماها