ايران اير، با اماری کم نظیر رکورددار تاخير پروازي در اعزام زائران عمره شد

[align=center][/align]

شرکت هواپيمايي ايران اير که مسئوليت پروازهاي عمره مفرده را به عهده دارد با 77 ساعت تاخير در پروازهاي سه روز پاياني هفته گذشته به عربستان، رکورددار شد.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا به نقل از سازمان حج و زيارت، پروازهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شرکت هواپيمايي ايران اير به مدينه و جده، بيش از چهار هزار و 600 دقيقه تأخير داشت.

تاخير هاي بسيار طولاني پروازهاي 24 ، 25 و 26 تيرماه شرکت هواپيمايي ايران اير، ويژه عمره گزاران ، به قرار زير است :

4/88/24:پرواز شماره 1569 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تهران به جده - 321 دقيقه - به علت تأخير ورود.
پرواز شماره 1579 شرکت هواپيمايي ايران اير - از اصفهان به مدينه - 340 دقيقه - به علت تأخير ورود .
پرواز شماره 1585 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تهران به مدينه - 369 دقيقه - به علت نقص فني.
پرواز شماره 1583 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تهران به مدينه - 457 دقيقه - به علت نقص فني.
پرواز شماره 1583 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تبريز به جده - 900 دقيقه - به علت تأخير ورود.
پرواز شماره 1585 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تهران به مدينه - 449 دقيقه - به علت تأخير ورود.
پرواز شماره 1569 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تهران به جده - 197 دقيقه - به علت تأخير ورود.
پرواز شماره 1581 شرکت هواپيمايي ايران اير - از اردبيل به مدينه - 290 دقيقه - به علت تأخير ورود.
پرواز شماره 1573 شرکت هواپيمايي ايران اير - از تهران به جده - 296 دقيقه - به علت تأخير ورود.

همچنين يکي از پروازهاي روز چهارشنبه شرکت هواپيمايي عربستان ، به شماره 2709 که از شيراز، عازم مدينه شد، 200 دقيقه به علت نقص فني، تأخير داشت و دو پرواز ديگر سعودي در روز جمعه به شماره هاي 2613 و 2611 که از تهران و مشهد، راهي مدينه شدند، به ترتيب به علت نقص فني و تأخير ورود، با 595 و 215 دقيقه تأخير روبه رو شد.
تاخير طولاني شرکت هواپيمايي سعودي، در اين 3 پرواز يادشده، در مجموع به بيش از يک هزار دقيقه، معادل قريب به 17 ساعت تأخير مي رسد.