سازمان فضايي آمريكا "ناسا" روز سه شنبه اعلام كرد يك شيء ناشناخته به سطح سياره مشتري برخورد كرده و تغيير در اندازه اين سياره را سبب شده است.
اين كشف حاصل مشاهدات يك ستاره شناس آماتور استراليايي است كه تصاويري كه از سطح سياره مشتري تهيه كرده است نشان مي دهند حفره اي در قسمت قطب جنوب اين سياره ايجاد شده است.
گلن اورتون Glenn Orton يكي از ستاره شناسان ناسا در اين باره گفت "تغيير ايجاد شده در سطح سياره مشتري قطعا به دليل پديده هاي هواشناسي كه ما معمولا در سطح اين سياره مشاهده مي كنيم نيست".
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، به گفته محققان علوم فضايي، اين براي نخستين بار از سال هزار و نهصد و نود و چهار است كه چنين پديده اي در سطح مشتري كه جو آن مملو از گاز است مشاهده مي شود. در ژوئيه هزار و نهصد و نود و چهار، بيست و يك تكه از ستاره دنباله داري موسوم به "شوميكر - لوي نه Shoemaker-Levy 9" به سياره مشتري برخورد كرد ولي محققان مي گويند درباره ماهيت جسمي كه اين بار به بزرگترين سياره منظومه شمسي برخورد كرده است فعلا هيچ نظري ندارند.
قطر مشتري يازده برابر قطر كره زمين است.