ماهواره مهندسان جوان «اسا» با موفقيت از فضاپيماي فوتون جدا شد
.
آژانس فضايي اروپا (اسا) اعلام كرد كه دومين ماهواره مهندسان جوان «YES2» از فضاپيماي Foton - M3 جدا شد.


به گزارش ايسنا، رشته ارتباطي YES2 سپس براي منتقل كردن ماهواره تا ارتفاع ‌٥/٨ كيلومتري به كار گرفته شد. پس از آن كپسول Foton براي بازگشت به زمين آزاد شد.


روگر والكر، مدير پروژه YES2 در اداره آموزشي آژانس فضايي اروپا در اين زمينه گفت: ما به اين اقدام دانشجويان افتخار مي‌كنيم؛ اگرچه به ارتفاع كاملي كه مدنظرمان بود يعني به ارتفاع ‌٣٠ كيلومتري نرسيديم.


اين پروژه توسط حدود ‌٥٠٠ دانشجو از اتحاديه اروپا، استراليا، كانادا، ژاپن و امريكا طراحي و اجرا شد تا معلوم شود كه چطور يك رشته ارتباطي مي‌تواند بارهاي كوچك را بدون نياز به استفاده از سيستم‌هاي كنترل پيچيده يا موتورهاي راكتي به زمين تحويل دهد.
.
www.takeoff.ir