زاهدان _ افزايش دماي هوا روز چهارشنبه موجب اختلال در دو پرواز فرودگاه زاهدان به مقصدهاي تهران و مشهد شد.

مديرکل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سيستان و بلوچستان گفت: به علت گرماي هوا يک پرواز زاهدان _ مشهد با تاخير انجام شد.
مهرداد صيامي به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: ديگر پرواز اين شرکت به مقصد تهران نيز به علت گرماي هوا بدون حمل بار مسافران و تنها با جا به جايي مسافران صورت گرفت.
وي توضيح داد: استانداردهايي مرتبط با وزن هواپيما و گرماي هوا براي پرواز وجود دارد که به منظور حفظ جان مسافران رعايت اين استانداردها الزامي است.
او اضافه کرد: به علت گرماي هوا و سنگيني هواپيما مجبور شديم تنها مسافران پرواز ساعت 12 و 45 دقيقه امروز زاهدان _ تهران را به مقصد منتقل کنيم و بارشان را در نخستين پرواز بعد از آن انتقال دهيم.
وي اظهار داشت: بار مسافراني که در اين پرواز جامانده در نخستين پرواز و از هر طريق ممکن در مقصد به آنان تحويل داده مي شود.
مديرکل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سيستان و بلوچستان با بيان اينکه حفظ جان مسافران اولويت نخست است اظهار داشت: با افزايش دماي هوا اگر بار هواپيما از حد مجاز در آن شرايط سنگينتر باشد، امکان پرواز نيست و ممکن است جان مسافران به خطر بيافتد.
وي گفت: همچنين پرواز زاهدان _ مشهد که قرار بود ساعت 11 و 30 دقيقه امروز انجام شود به علت گرماي هوا با چند ساعت تاخير ساعت 19 و 20 دقيقه امروز انجام شد.
او اظهارداشت: بخشي از بار مسافران تهران نيز با پرواز مشهد منتقل شد تا از طريق فرودگاه مشهد به تهران منتقل شود.
مديرکل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سيستان و بلوچستان گفت: بقيه بار مسافران تهران نيز تا فردا منتقل مي شود.