[align=center][size=xx-large]بادهاي خورشيدي[/size][/align]

[align=center][size=large]شراره‌هاي خورشيد ذراتي را به اطراف پرتاب مي‌كنند كه به صورت باد خورشيدي به طرف خارج در فضا به حركت در مي آيند .[/size][/align]
[align=center][/align]
[size=large]بعضي از اين ذرات در ميدان مغناطيسي زمين (مگنوتسفر) به دام مي‌افتند و ناحيه‌اي را در اطراف زمين به وجود مي‌آورند كه مرسوم به مغناطوسپهر است. سمت رو به خورشيد اين ناحيه به وسيله باد خورشيدي فشرده مي‌شود و سمت ديگر آن به صورت يك دنباله نامريي تشكيل مي‌شود كه تا ماوراي مداره ماه گسترش دارد. در نزديكي قطبهاي زمين، ذرات باردار باد خورشيدي مي‌توانند با جو واكنش داشته باشند و نورهاي رنگيني را در آسمان شب توليد كنند. در آسمان نيم‌كره شمالي اين نورها به نورهاي شمالي يا شفق شمالي مشهورند[/size]

منبع: مجله الکترونيکي ملنيوم

[align=center][/align]