موسسه فضايي «آريان اسپيس Arianespace» روز دوشنبه اعلام کرد موشک آريان پنج، روز جمعه دو ماهواره مخابراتي ژاپني و استراليايي را به فضا خواهد برد.
اين يکصد و نودمين پرتاب موشک آريان است و قرار است اين موشک، ماهواره مخابراتي ژاپني «جي سي ست دوازده JCSAT-12» و ماهواره استراليايي «اوپتوس دي سه OPTUS D3» را از مرکز فضايي کورو در گويان فرانسه به فضا برده و در مدار زمين قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، ماهواره ژاپني جي سي ست دوازده، چهار تن وزن دارد و از آن براي ارتقاء سيستم هاي مخابراتي ژاپن، منطقه آسيا اقيانوس آرام، اقيانوسيه و هاوايي بهره گيري خواهد شد. اين ماهواره پانزده سال طول عمر خواهد داشت.
ماهواره استراليايي اوپتوس دي سه OPTUS D3 نيز در هنگام پرتاب دو و نيم تن وزن دارد و طي پانزده سال در منطقه استراليا و نيوزيلند در پخش برنامه هاي ماهواره اي از آن استفاده خواهد شد.

منبع: تهران / واحد مرکزي خبر / علمي 1388/05/26
لینک اصلی خبر: http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V545888