دوستان سلام امروز از روی بیکاری داشتم چرخی تو نت میزدم آخه بعد چند روز کار بیوقفه اممروزو دربست مال خودم بودم که به این سایت بر خوردم شاما هم نگاه کنیدنظرتون چیه به نظر من که جای امیدواری هست حداقل از مراکز حساس بخوبی دفاع میشه
http://irandefence.net/showthread.php?t=47051