در پاسخ به پستدوست عزيزم PAYMASS من هم اين پست رو ميزنم كه مدل پروازي هواپيماي peredator هستش و دروربينم داره براي ديدن مدل و مش خصات كامل به لينك زيرمرا جعه كنيد

http://www.art-tech.cn/english/ArticleShow.asp?ArticleID=130

قابل توجه دوستداران مدل ..اين مدل در مجموعه مدلwWw.MoDeLsHoP.IR
موجود ميباشد ولي دوربين به صورت جداگانه به فروش ميرسه