تلاش ناسا براي‌ کشف‌ اسرار منظومه‌ شمسي‌
.
سازمان‌ فضايي‌ امريکا ناسا موشکي‌ تحقيقاتي‌ را براي‌ ماموريتي‌ هشت‌ ساله‌ به‌
فضا پرتاب‌ کرد‌.

به‌ گزارش‌ شبکه‌ تلويزيوني‌ سي‌ ان‌ ان‌ ناسا هدف‌ از ماموريت‌ را کشف‌ پاسخ‌ معماهاي‌ حل‌ نشده‌ درباره‌ منظومه‌ شمسي‌ اعلام‌ کرد.

اين‌ ماموريت‌ بدون‌ سرنشين‌ شامل‌ دو برخورد نزديک‌ خواهد بود که‌ در ماموريتهاي‌ فضايي‌ بي‌ سابقه‌ است.

بر اساس‌ برنامه‌ قرار است‌ در ماموريت‌ موسوم‌ به‌ وستا در سال‌ دوهزار و يازده‌ و سياره‌ کوتوله‌ سريس‌ در سال‌ دو هزار و پانزده‌ هدف‌ قرار گيرند‌.
www.takeoff.ir