فضاپيماي سپيده دم پس از تاخيري طولاني در تاريخ 5 مهر 1386 از پايگاه فضايي کيپ کارناوال با موفقيت به فضا پرتاب شد تا سفر خود را به سوي کمربند سيارک‌ها آغاز کند.

موشک دلتا۲ ناسا درحالی سپیده دم (Dawn) را به فضا برد که توقف شمارش معکوس در فاصله ۴دقیقه به زمان برنامه ریزی شده برای پرتاب در ساعت ۷:۲۰، نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.


در ساعت ۷:۳۸، اولین مرحله‌ی پرتاب با موفقیت به پایان رسید و موتور اصلی دلتا۲ خاموش شد. در ۷:۴۱ فضاپیما به ارتفاع ۱۵۵ کیلومتری رسید. ۵دقیقه بعد دلتا از محدوده ارتباطی مرکز کنترل فلوریدا خارج شد.۳۰ دقیقه بعد از پرتاب، در ساعت ۸:۰۴ موشک دلتا از فراز آفریقا گذر کرد. در ساعت ۸:۱۵، مرکز «دونگارا» در استرالیا اولین سیگنال رادیویی خود را دریافت کرد و یک دقیقه بعد، آغاز موتور مرحله دوم پرتاب تایید شد.

در ساعت ۸:۲۵، موشک بر فراز اقیانوس هند قرار گرفت و سرانجام در ساعت ۸:۳۵ دقیقه، سپیده دم از محفظه محافظ خود آزاد شد و راه خود را به سوی مدار کمربند سیارک‌ها پیش گرفت.

سپیده دم در مسیر خود، پس از گذر از کنار مریخ و استفاده از نیروی گرانش آن، مسیر خود را به سمت کمربند سیارک‌ها دنبال خواهد کرد. سیارک‌ها، به دلیل دست نخورده بودن، می‌توانند اطلاعات بسیاری را درباره پیدایش منظومه شمسی ارائه دهند.