مانورهاي‌ هوادرياي‌ ناتو با مشارکت‌ کرواسي‌ در درياي‌ ادرياتيک‌
.
منابع رسمي‌ ناتو امروز سه‌ شنبه‌ اعلام‌ کردند حدود هشت‌ هزار نظامي‌ دراکتبر در بزرگترين‌ مانورهاي‌ اين‌ سازمان‌ در درياي‌ ادرياتيک‌ کرواسي‌ که‌ دران‌ نيروهاي‌ دوازده‌ کشور عضو ناتو و کرواسي‌ شرکت‌ دارند شرکت‌ خواهند کرد‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌ از زاگرب‌ کرواسي‌ خواستار الحاق‌ سريع به سازمان‌ پيمان‌ اتلانتيک‌ شمالي‌‌ ناتو‌ است.وزارت‌ دفاع‌ کرواسي‌ در بيانيه‌ اي‌ اعلام‌ کرد اموزش‌ يگان‌ هاي‌ نيروي‌ واکنش سريع ناتو براي‌ مشارکت‌ انان‌ در عمليات‌ صلح‌ باني‌ در سرتاسر جهان‌ هدف‌ اصلي‌ اين‌ تمرين‌ خواهد بود‌.اين‌ رزمايش‌ ها با عنوان‌ ‌نوبل‌ ميداس‌ هفتاد‌ که‌ تحت‌ فرماندهي‌ ناتو درناپل‌ در جنوب‌ ايتاليا انجام‌ مي‌ شود از اول‌ تا دوازده‌ اکتبر در اب‌ هاي‌ کرواسي‌ در مرکز وجنوب‌ درياي‌ ادرياتيک‌ برگزار خواهد شد‌.

بنابر اعلام‌ اين‌ وزارتخانه‌ حدود چهل‌ فروند شناور سطحي‌ ‌شش‌ زيردريايي‌ ‌حدود چهل‌ فروند هواپيما از جمله‌ سي‌ فروند جنگنده‌ و همچنين‌ حدود ده‌ فروند بالگرد در اين‌ عمليات‌ شامل‌ تخليه‌ غير نظاميان‌ ‌مبارزه‌ با تروريسم‌ و همچنين‌ تخليه‌ نيرو شرکت‌ خواهند کرد‌.

دوازده‌ کشور از بيست‌ وشش‌ کشور عضو ناتو از جمله‌ بلغارستان‌ ‌فرانسه‌ ‌المان‌ ‌يونان‌ ‌ايتاليا ‌هلند ‌نروژ ‌روماني‌ ‌ امريکا ‌اسپانيا ‌ ترکيه‌ و انگليس‌ به‌ اين‌ مانورها نيرو اعزام‌ خواهند کرد‌.
.
www.takeoff.ir