سپر ضد موشکی در لهستان و چک تهدید مستقیم برای روسیه است
.
"میخائیل مارگلوف" رئیس کمیته بین الملل شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) گفت در جلسه بین حزبی سیاست خارجی که امروز برگزار شد، تمامی شرکت کنندگان همصدا اعلام داشتند که استقرارسپر ضدموشکی آمریکا در لهستان و چک تهدیدی مستقیم برای روسیه بوده و مسکو را وادار به یافتن گام هایی متعادل برای جلوگیری از آن می کند.

مارگلوف گفت: "در حقیقت واشنگتن بانی دوره دیگری از رقابت تسلیحاتی می شود که نه تنها روسیه و بلکه اتحادیه اروپا را نیز بدان جلب می کند. این نه به نفع روسیه است و نه اتحادیه اروپا و نه افراد دارای عقل سلیم در واشنگتن".

به گفته وی، طی این نشست بیانیه ای خطاب به پارلمان های آمریکا، لهستان و چک با هدف جلوگیری از استقرار سپر ضد موشکی در اروپای شرقی تصویب شد. همچنین پیشنهاد شد که کنفرانس چهارجانبه ای در این رابطه در مسکو برگزار شود.

سناتور خاطر نشان کرد: "در ارزیابی از تهدید ناشی از ایران برای اروپا مبالغه شده است. تهران از موشک هایی که آمریکا سعی در دفاع اتحادیه اروپا در برابر آنها داشته باشد، برخوردار نیست. و اگر روزگاری چنین موشک هایی در ایران آزمایش شوند، به کمک ایستگاه راداری گابال این مسئله مشخص خواهد شد".

وی گفت: "امیدوارم که دیالووگ در رابطه با استفقرار دفاع ضد موشکی در اروپا با جذب تمامی طرفین ذینفع در سطوح مختلف ادامه بیابد".

مارگلوف گفت: "مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، ناتو و کنفرانس چهارجانبه، تمامی این ها محدوده هایی هستند که باید برای جلوگیری از بروز دوره جدید رقابت تسلیحاتی بکار گرفته شوند. اگر پارلمان های آمریکا، لهستان و چک اجازه دهند که کشورهای ما به جان هم بیفتند، جامعه جهانی شکست خورده و تروریسم بین المللی و کشورهایی که از نظر سیاسی "قابل اعتماد" نیستند، پیروز خواهند شد".
www.takeoff.ir