"سرگی چمزوف" رییس کمپانی "روس آبارون اکسپورت" تنها واسطه دولتی در امر صادرات نظامی روسیه امروز اطلاع داد که حجم صادرات نظامی روسیه در پایان سال جاری احتمالا به 6 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی به خبرنگاران گفت: "حجم صادرات بنا به ارزیابی های ما 6 میلیارد دلار خواهد بود که رقمی بی سابقه محسوب می شود".

وی افزود که با محاسبه درآمد برخی از کمپانی های روسی که به کار تعمیر، مدرنیزه کرده و ارائه خدمات بعد از فروش تجهیزات صادر شده در ارتباط هستند، این میزان ممکن است به 6,5 میلیارد دلار هم برسد".
www.takeoff.ir