سخنگوی مجتمع علمی-تولیدی الماز اطلاع داد که الکاسندر لمانسکی طراح ارشد سیستم های جدید زنیت موشکی С-400روز پنجشنبه در میدان تیر کاپوستین یار (استان آستراخان) به طور ناگهانی درگذشت.وی تاکید کرد: این حادثه امروز صبح در میدان تیر کاپوستین یار اتفاق افتاد. بر اساس گزارشات اولیه دلیل مرگ لمانسکی نارسایی قلبی اعلام شده است.الکساندر لمانسکی مدیر ارشد دفتر طراحی مجتمع علمی تولیدی الماز بود. وی هنگام مرگ 72 سال داشت.
avia.ir