بيشتر نيروگاه های هسته ای بريتانيا تا سال ۲۰۲۳ ميلادی قرار است تعطيل شوند


آکادمی ملی علوم بريتانيا ذخایر پلوتونيوم این کشور را در حدود صد هزار کيلوگرم (صد تن) تخمین زد. اين میزان پلوتونيوم برای ساخت حدود ۱۷ هزار بمب اتمی کافی است.


به گفته آکادمی ملی علوم بريتانيا که به اختصار (Roayal Society) یعنی انجمن سلطنتی نام دارد، بريتانيا بيشتر ذخيره پلوتونيوم خود را از طريق فرایند بازيافت سوخت مصرف شده اورانيوم در راکتورهای هسته ای این کشور توليد می کند.
این موسسه تحقیقاتی با اشاره به خطر توليد یک بمب هسته ای خيلی ابتدايی از مقدار کمی پلوتونيوم، خواستار محافظت جدی دولت بريتانيا از ذخاير پلوتونيوم خود شده است.
در ۹ سال اخير، اين نخستین بار است که آکادمی ملی علوم بريتانيا نسبت به وضعيت ذخاير پلوتونيوم اين کشور هشدار می دهد.
دولت بريتانيا بارها تاکيد کرده که از ذخایر مواد هسته ای خود به خوبی مراقبت و نگهداری می کند.
اما جفری بولتون، سرپرست گروه تحقيقاتی که وضعیت ذخایر پلوتونيوم بريتانيا را بررسی کرده، به ويژه نگران خطر تروريسم و گسترش مواد و سلاح های هسته های در جهان است.

راه حل

به گفته آقای بولتون، ذخایر پلوتونيوم بريتانيا در ۹ سال گذشته دو برابر شده، اما به گفته او دولت بريتانيا اقدام جدی برای نگهدای و مراقب بلند مدت از از آن ها نکرده است.
جفری بولتون می گويد بهترين راه نگهداری از پودر پلوتونيوم تبديل آن به قرص های بزرگ تر منجمد است. به عقيده وی، اين اقدام از راه یافتن اين ماده راديو اکتيو به هوا جلوگيری می کند.
راه دوم مورد نظر اين دانشمند بريتانيايی بالابردن ميزان غلظت عنصر راديواکتيو در پلوتونيوم است که به گفته وی می توان با سوزاندن پلوتونيوم به آن دست یافت.
به گفته جفری بولتون، دولت می تواند از قرص های پلوتونيوم به عنوان سوخت در راکتورهای هسته ای کنونی خود يا در راکتورهايی که امکان ساخت آن ها در آينده می رود، استفاده کند.
بيشتر نيروگاه های هسته ای بريتانيا تا سال ۲۰۲۳ ميلادی بايد تعطيل شوند و دولت اين کشور می گويد، "نظر مقدماتی" اش اين است که نيروگاه های هسته ای جديدی را تاسيس کند.
در گزارش آکادمی ملی علوم بريتاينا همچنين آمده، بهترين راه نگهداری از پلوتونيوم مدفون کردن آن در مخازن زير زمينی ويژه، پس از سوزاندن به عنوان سوخت راکتور هسته ای است.
منبع : بی بی سی